Ny undersökning från Arbetsförmedlingen

Om du vill få jobb är utbildningar inom IT och teknik säkra kort, visar en undersökning som arbetsförmedlingen gjort, vilket SVT rapporterat om. Om fem år kommer det saknas 100 000 personer med rätt kompetens på arbetsmarknaden, där teknik och IT ligger högt på listan. Och det finns inget som tyder på att bristen är på väg ner, tvärtom.

– Vi ser knappt några variationer på listan över bristyrken, alltså yrken där vi räknar med att det kommer att vara lättast att få jobb om fem år. Listan ser i stort sett likadan ut nu som för ett år sedan, säger Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, till TT.

 

Framtidssäkrad utbildning 

NTI Gymnasiet riktar in sig på just utbildningar inom teknik och IT, just för att det finns en brist på arbetsmarknaden. Nästan alla våra skolor erbjuder teknikprogrammet och ett stort antal har också vårt populära IT-program, där du kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Kolla vilken skola som ligger närmast dig här.

NTI Gymnasiet - Bild på elev vid dator