Sofia Aspling, lärare på NTI Gymnasiet Luleå, uppmärksammas för sitt utvecklingsarbete inom VR i undervisningen i samarbete med Caroline Graeske på LTU. Arbetet och dess resultat finns nu publicerade i en vetenskaplig artikel. NTI Gymnasiet belönar Sofia med en gratifikation för sina insatser.

Sofia Aspling, lärare på NTI Gymnasiet i Luleå.

Sofia Aspling på NTI Gymnasiet i Luleå har under en tid arbetat med VR i undervisningen. Nu har hon, i samarbete med Caroline Graeske från LTU (Luleå Tekniska Universitet) undersökt hur VR-användning kan bidra till motivation till lärande hos eleverna. Resultaten visar bland annat att VR tenderar öka motivationen, eftersom det ger eleverna möjligheter att samskapa, samdesigna och anpassa sitt eget lärande.

– Detta arbete har gett ett stort mervärde, både till mig som lärare men också till vår fina verksamhet på NTI i Luleå. Att bli uppmärksammad för detta känns otroligt roligt och sporrande inför framtiden, säger Sofia.


”Jag är väldigt stolt över våra lärares prestationer”


NTI Gymnasiet i Luleå har gjort flera viktiga satsningar för att skapa bra förutsättningar för utvecklingsarbete.

– Allt utvecklingsarbete ska kännas värdefullt för den enskilda läraren och de ska känna att de får luft under vingarna när de kommer på något de vill utforska i sin egen undervisning. Vi är så stolta över vårt hela vårt team och det känns extra roligt att Sofia får uppmärksamhet för sitt utmärkta arbete, säger Rektor Charlotte Pittja.

Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och NTI Gymnasiet arbetar kontinuerligt med att främja utvecklingsarbete. Sofias framgångsrika insats bidrar till att synliggöra det som görs och vad det leder till, så att det kan spridas vidare till hela skolsverige, berättar Sarah Stridfeldt som är skolchef på NTI Gymnasiet.

– Förra året uppmärksammades även Sofias kollega Maria Edin för sitt utvecklingsarbete i matematikundervisningen. Jag är väldigt stolt över våra lärares prestationer och rektorer som skapar goda förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete, säger Sarah.

Vill du veta mer om NTI Gymnasiets och Sofias arbete med VR i undervisningen? Hör av dig till sarah.stridfeldt@academedia.se.

Här kan du läsa den vetenskapliga artikeln om Sofias arbete.