NTI Gymnasiet - En del av AcadeMedia

Vi är en del av AcadeMedia som är norra Europas största utbildningsföretag. AcadeMedia bedriver verksamheter i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Under ett år går 60 000 förskolebarn och elever samt 80 000 vuxenstuderande i någon av AcadeMedias verksamheter. AcadeMedia har 16 000 medarbetare och över 500 förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter, i Sverige, Norge och Tyskland.

Vår utbildningsgaranti

AcadeMedias verksamheter bygger på ett starkt elevperspektiv där vi tar ansvar för att elever som valt våra gymnasieskolor får sin rätt till utbild­ning tillgodosedd. AcadeMedia garanterar därför att varje elev som an­tagits till en av AcadeMedias gymnasieskolor får slutföra sin utbildning. Du kan läsa mer om garantin på AcadeMedias hemsida.

Elevförsäkring

Alla AcadeMedias elever i gymnasieskolan är väl försäkrade om olyckan skulle vara framme. Elever omfattas under heltid och har gällande försäkring dygnet runt hela försäkringsperioden, även under helger och ferier. Försäkringen gäller i hela världen, dock med vissa begränsningar. Läs mer om vår elevförsäkring på AcadeMedias hemsida.