NTI Gymnasiets internationella samarbeten

NTI Gymnasiet i Sverige har en lång tradition av att arbeta med olika internationella samarbeten och projekt. Det kan vara allt ifrån digitala projekt med partners i olika länder till gästföreläsare ifrån andra kulturer som kommer till skolan, klasser som åker på studiebesök fokuserat på lärande utomlands, certifierade skolor inom olika internationella områden, lärare som kompetensutvecklar sig inom sin profession utomlands eller elever som gör delar av sin APL-utomlands. Listan kan göras mycket lång och ambitionen med våra satsningar är att öka våra elevers måluppfyllelse i enlighet med vår läroplan och främja det livslånga lärandet som beskrivs i EUs strategiska mål för Horizon 2020.

Kontakta eller besök en skola nära dig för att få veta mer om våra skolors olika samarbeten.