Betygsstatistik för skolor inom NTI Gymnasiet

För att elever och vårdnadshavare ska kunna skaffa sig relevant information inför sitt skolval är det viktigt med transparens och med tydlig information om varje enskild skola. Därför publicerar samtliga skolor inom AcadeMedia sina senaste betygsresultat på skolornas hemsidor.

Nedan finns de senaste tillgängliga resultaten för skolorna inom NTI Gymnasiet, i form av andel elever med examen samt genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever.

 

Andel elever med examen

En gymnasieexamen är ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen.

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 2500p.

 

Genomsnittlig betygspoäng

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) och beräknas på betygen i de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program (med undantag för gymnasiearbetet eftersom betyget endast kan vara F eller E). Betyg i utökade kurser påverkar inte den genomsnittliga betygspoängen.

Varje kursbetyg poängsätts enligt E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20, multipliceras med kursernas omfattning i kurspoäng och divideras sedan med 2400.  Det möjliga maxvärdet är 20.0.

 

Statistik för samtliga skolor inom NTI Gymnasiet 2020

 

Andel med examen | GBP Avgångsbetyg
NTI Gymnasiet 91,9% 13,9
Helixgymnasiet Borlänge 82,4% 13,3
NTI Gymnasiet Eskilstuna 93,5% 12,5
NTI Gymnasiet Gärdet 79,2% 13,1
NTI Handelsgymnasiet Stockholm 97,5% 14,9
NTI Gymnasiet Helsingborg 96,1% 14,5
NTI Gymnasiet Johanneberg 100,0% 15,6
NTI Gymnasiet Karlstad 100,0% 13,2
NTI Gymnasiet Kristianstad 97,5% 12,2
NTI Gymnasiet Kronhus 93,7% 13,5
NTI Gymnasiet Luleå 87,0% 13,2
NTI Gymnasiet Lund 93,2% 12,9
NTI Gymnasiet Malmö 90,7% 13,6
NTI Gymnasiet Skövde 94,4% 13,5
NTI Gymnasiet Sollentuna 92,9% 13,6
NTI Gymnasiet Stockholm 98,5% 15,6
NTI Gymnasiet Sundbyberg 83,6% 12,3
NTI Gymnasiet Sundsvall 74,6% 12,2
NTI Gymnasiet Södertälje 76,7% 13,1
NTI Gymnasiet Södertörn 72,6% 11,9
NTI Gymnasiet Umeå 79,6% 12,8
NTI Gymnasiet Uppsala 92,6% 14,0
NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm 88,2% 13,8
NTI Gymnasiet Västerås 96,2% 13,6
NTI Gymnasiet Örebro 97,7% 13,1