Synpunkter på NTI Gymnasiets verksamhet

Alla elever har rätt till en bra utbildning i en trygg miljö. Alla synpunkter på verksamheten är därför värdefulla i vårt utvecklingsarbete.

 

Om du har en synpunkt eller ett klagomål ska du i första hand vända dig till rektorn på skolan. Detta kan du göra skriftligt via e-post eller vanlig post till skolans adress. Du kan också framföra dina synpunkter muntligen.

 

Du kan också vända dig direkt till skolans huvudman, personen ovanför rektorns nivå. Det gör du genom att fylla i formuläret här.