Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Simon som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Åsa.

Simon Ekdahl, rektor
E-post: simon.ekdahl@ntig.se
Telefon: 019-44 64 61

Åsa Riisom, studie- och yrkesvägledare
E-post: asa.riisom@academedia.se
Telefon: 076-101 67 27