Behöver du hjälp att söka till oss, tveka inte att kontakta mig, Simon som är rektor på skolan eller vår Studie- och yrkesvägledare Åsa.

Kontakt till Simon: simon.ekdahl@ntig.se, 019-446461

Simon Ekdahl

Kontakt till Åsa (tisdagar): asa.riisom@academedia.se, 0761-016727