Kontakt

Välkommen till NTI Gymnasiet Örebro. Har du frågor om vår skola – tveka inte att kontakta oss.

NTI Gymnasiet Örebro
Karlsgatan 30

703 41 Örebro

Telefon: 019-44 64 60 (telefontid mån-fre 08:00-12:00)
orebro@ntig.se

 

SJUKANMÄLAN

Elever som inte är myndiga kan inte sjukanmäla sig själva. All sjukanmälan i detta fallet går därför via era föräldrar, och vår plattform Schoolsoft. Vid sjukfrånvaro är det särskilt viktigt att som elev vara medveten om att den undervisning som du missar under din sjukfrånvaro behöver tas igen. Det ligger på ditt ansvar att tala med lärare för att ta reda på vad det är du har missat, samt vid behov gå på de frivilliga studiestöden i respektive kurs.

MYNDIG ELEV

Som myndig elev anmäler du din sjukfrånvaro via telefonnumret: 019-446460. Det är viktigt här att du lämnar fullständiga uppgifter om vilken dag du ringer, vad du heter (förnamn och efternamn) samt vilken klass du går i. Observera också att du behöver ringa in för varje dag du är frånvarande.

Har ni några frågor rörande frånvaroanmälan eller sjukanmälan så ta kontakt med mentor för respektive klass.

Personal

Biträdande rektor-Lärare i samhällskunskap och kulturhistoria

Andreas Holm

Tel: 019-446469 andreas.holm@ntig.se
Programlagsledare IT programmet - Yrkeslärare och APL ansvarig

Samuel Sundell

Tel: 019-446467 samuel.sundell@ntig.se
Lärare i teknik och fysik ( IT programmet)

Javad Zadeh

Tel: 019-44 64 65 javad.zadeh@ntig.se
Programlagsledare - lärare biologi (Teknikprogrammet)

Elin Egerth - Förstelärare

Tel: 019-44 64 63 elin.egerth@ntig.se
Lärare i webb, program och entrepenörskap (Teknikprogrammet)

Martin Wiklund

Tel: 019-44 64 63 martin.wiklund@ntig.se
Lärare i historia och svenska (Designprogrammet)

Per Björkil

Tel: 019-44 64 64 per.bjorkil@ntig.se
Lärare i engelska och mediaproduktion (Designprogrammet)

Johan Bromander

Tel: 019-44 64 64 johan.bromander@ntig.se
Lärare i matematik och energiteknik, elevassistent

Arman Amadian

Tel: 019-44 64 65 arman.amadian@ntig.se