Äntligen är läsåret i gång och vi har fått börja lära känna våra nya elever på skolan! Under de första dagarna har de fått lära känna varandra, lärarna och skolan. De har redan kommit igång med lärande i de olika kurser som ingår i programmet.

Er roll som vårdnadshavare är viktig och vi vill ge er en första inblick i skolan genom ett föräldramöte. Det kommer att hållas digitalt onsdagen den 1 september. För eleverna på IT-programmet börjar det kl 17.30 och för Teknik och Design är det kl 18.00 som gäller. Vi kommer att använda Google Meet som du kan ansluta till från webbläsaren i datorn eller via app i telefonen. Möteslänkar publicerar vi på vår Facebook-sida ett par timmar innan. Du hittar oss där genom att söka på NTI Gymnasiet Örebro eller via www.facebook.com/ntiorebro.

Uppdatering: 
Här är länkarna tiill mötena:
Kl 17.30 IT-programmet, klass IT21: https://meet.google.com/znj-xsne-ywz
Kl 18.00 Teknik- och Designprogrammet, klasserna Te21a, Te21b och De21: https://meet.google.com/ktt-mocx-uga

På mötet kommer skolans rektor Simon Ekdahl och mentorerna för klasserna att presentera skolan som helhet och hur vi arbetar tillsammans för att eleverna ska utvecklas under sina tre år hos oss. Ni kommer att få en kort genomgång i hur du som vårdnadshavare kan följa kunskapsutvecklingen via våra digitala system. Vi kommer även att gå igenom en del praktisk information om frånvaroanmälan etc.

Ni som har lämnat kontaktuppgifter kan redan nu logga in på vår lärplattform SchoolSoft med BankId. Gör det via https://sms.schoolsoft.se/nti/. Ni som inte har angett era uppgifter gör det via detta formulär.

Om du har några frågor nu eller under mötet är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan: www.ntigymnasiet.se/orebro.

Hälsningar

Simon Ekdahl, rektor
Mathias Sandström, Daoud Yusuf och Victor Lindberg, mentorer IT21
Per Björkil och Joacim Lord, mentorer Te21 och De21