Senast två tillfällena har det varit fullt på våra prova på dagar, skolan har därför valt att organisera en extrainsatt prova på dag tisdag den 5 feb!