Idag den 22 oktober genomfördes en föreläsning av Kristina Bähr (Skolöverläkare) om studieteknik och hjärnan, den första föreläsningen av fyra under året för att stärka välmåendet hos eleverna.