Hur skapar man en bra skola? Hur vet man hur bra en skola är? Ett sätt är att fråga elever och personal på skolan, ett annat är att kolla hur det går för eleverna och ett tredje sätt är att följa eleverna efter att de tagit studenten och se hur det går för dem. Dessa tre sätt ingår i vår kvalitetsdefinition. Vi kallar det upplevd, funktionell och ändamålsenlig kvalitet. När vi tagit reda på dessa så gör vi en analys, varför gick det som det gick? Hur ville vi att det skulle gå, vilka mål hade vi? Har det vi gjorde för att förbättra oss haft effekt? Sedan går vi vidare och sätter nya mål och tar fram vad vi tror att vi behöver göra eller ändra på för att nå våra mål och sedan följer vi upp det och kollar igen. Så gör vi varje år. Detta har lett till att vi har en skola med hög kvalitet. Vi vet det eftersom vi mäter det och eftersom vi genomgick en Skolinspektion utan anmärkningar. Extra kul är det att även Örebro kommun har uppmärksammat vårt kvalitetsarbete och tilldelat oss deras kvalitetspris Nya steg.