Vi lärare på NTI Gymnasiet i Örebro är glada och spända inför att torsdagen den 13:e December till och med den 14:e December arrangera vårt ”NTI Jam” som blandar ett klassiskt ‘Game jam’ med ett ‘Tech jam’ där eleverna på skolan under begränsad tid tillverkar antingen ett eget spel eller egenkonstruerade programmerade sonarsensorstyrda robotar. Aktiviteten fortgår under natten för de som önskar och eleverna kan anmäla lag redan nu (via Schoolsoft). Under aktiviteten så får eleverna stöd av lärare och gästföreläsare i bl.a. Unity-programmering och därtill tävlar eleverna i olika kategorier! Vilken grupp gör årets spel eller robot? Vi ser fram emot kämparandan.

Aktiviteten prövar våra elevers många olika förmågor i tech, problemlösning och kreativitet och givetvis kommer elever både från programmen NTI Teknik, NTI Design och NTI IT att delta.