Årskurs 2 elever på designprogrammet planerar tillsammans med biträdande rektor Andreas Holm hur det nya redigeringsrummet skall se ut och fungera. Byggnation och design planeras och genomförs under våren och förväntas vara klart under maj månad. Redigeringsrummet skall användas till främst filmredigering i kurserna medieproduktion