Tisdagen den 17 mars rekommenderade Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten att alla gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor samt högskolor att gå över till fjärr- och distansundervisning för att begränsa smittspridningen av coronaviruset (covid-19). Vi följer denna rekommendation och kommer från och med onsdag 18 mars att upphöra med undervisning i skolans lokaler och istället gå över till fjärr- och distansundervisning.  Onsdag 18 mars är det studiedag och i praktiken kommer detta alltså att gälla från och med torsdag 19 mars.

Grundupplägget kommer att vara att elevern följer ordinarie schema och att undervisningen sker på det sätt som instrueras i respektive Google Classroom.

Personal finns kvar på skolan och det är möjligt att hämta dator, böcker etc om det inte redan tagits med hem.

Denna form av undervisning ställer nya krav på både elever och lärare och rollen som vårdnadshavare är fortsatt viktig. Till exempel genom att skapa förutsättningar för studier hemma.