Onsdagen den 5 juni 2019 är det det studenten på NTI Örebro. Studenterna samlas kl 09.00 i parken bakom skolan för att välkomnas till sin sista dag hos oss. Dagen börjar med mingel och fotografering innan vi äter lunch tillsammans inne på skolan. Där blir det bland annat tal, minnen och stipendieutdelning. Kl 12.30 är det utspring mot parken och då är familj, släkt, vänner, elever och andra välkomna att ta emot och fira studenternas prestation! I samband med utspringet får eleverna sina betyg och vi rekommenderar att dessa tas väl om hand eftersom det är en orginalhandling som kan komma att behövas senare i livet, tex i samband med jobbansökningar.

Det är ont om parkeringsplatser runt skolan och det brukar vara mycket trafik i Örebro så var ute i god tid.

Utspringet är den sista gemensamma aktiviteten som skolan arrangerar. En del elever har ordnat flak för att delta i studentkortegen och en del elever kommer att åka vidare direkt hem eller åt annat håll. Vi hoppas att förmiddagen på skolan kommer att bli en minnesvärd dag för oss alla!