Fredagen den 11 juni firar vi student 2021! Eleverna börjar kl 09.00 på skolan då vi inleder firandet tillsammans utomhus i parken bakom skolan. Där blir det tal, stipendieutdelning och fotografering*. Sedan flyttar vi in klassvis på skolan för lunch tillsammans med mentorer och lärare. Vi kommer att arrangera allt med stor hänsyn till den pågående pandemin.

Utspringet sker klassvis där varje student har möjlighet att ha två anhöriga på plats. Så snart utspringet är klart är det viktigt att studenter och anhöriga snabbt flyttar sig från skolans område för att göra plats för nästa klass. Vi ber er också att hålla er på avstånd från skolan innan utspringet för att undvika trängsel.

Tider för utspring:
11.30 18Es
11.50 18Te
12.10 18It

*Fotoagraferingen sköts av en extern aktör. De fotar både klassbild och porträtt. Information om beställning etc ges i samband med fotograferingen.