Hjärtligt välkomna till uppstarten av läsåret 21/22 på NTI Gymnasiet Örebro!

Tider för årskurs 1 onsdag den 18/8

Klass IT21 (El och energiprogrammet) 09.30
Klass Te21 (Teknikprogrammet) 10.00
Klass De21 (Estetiska programmet) 10.00

Programlaget och mentorer möter upp samtliga årskurs 1 utanför skolan huvudentré på Karlsgatan 30. Du kommer att få ett brevutskick med information och blanketter inför skolstarten. Vi har en digital inskrivningsblankett som du ska fylla i, du hittar den här.

Tider för årskurs 2 torsdag den 19/8

Klass 20Te 09.30
Klass 20De 09.30
Klass 20It 09.30

Tider för årskurs 3 torsdag den 19/8

Klass 19Te 10.00
Klass 19De 09.30
Klass 19It 09.30

Vi ser fram mot att träffa er alla, både gamla och nya elever!