Vi är väldigt glada och stolta över att vi fått godkänt att starta utbildning till gymnasieingenjör med inrikting mjukvarudesign. Det innebär att du som har läst teknikprogrammet hos oss, eller på någon annan skola, kan söka till ett fjärde år på gymnasiet för att ta en examen som gymnasieingenjör. Det fjärde året innehåller kurser inom programmering och ingenjörskap men innehåller också praktik. Vi har ett väletablerat samarbete med företag i Örebro so ställt sig positiva till att vi startar denna utbildning och de kommer att bidra till utbildningen med gästföreläsningar, handledning, studiebesök mm. Utbildningen är yrkesförberedande och tanken är att man direkt efter examen ska ut på arbetsmarknaden som skriker efter kompetens inom mjukvarudesign och programmering.

Utbildningen startar hösten 2021 och du kan läsa mer om den här.