Terminstider

Läsårstider 2018/2019

Datumen nedan gäller för hela skolan. Övriga avvikelser från ordinarie schema på klass eller gruppnivå finns löpande i kalendariet på SchoolSoft.

15 aug               Skolstart åk 1
16 aug               Skolstart åk 2 och 3
21 sep               Studiedag
3 okt                 Utvecklingssamtalsdag
17 okt                Studiedag
29 okt-2 nov    Höstlov
21 dec-7 jan     Jullov
18-22 feb          Sportlov
5 mars               Utvecklingssamtalsdag
15-18 april        Påsklov
23 april              Studiedag
30 april              Lovdag
31 maj                Lovdag
4 juni                 NTI Awards (avslutning för åk 1 och 2)
5 juni                 Studenten, utspring kl 12.30 mot parken