EE: IT & Nätverk

El- och energiprogrammet med inriktning på dator- och kommunikationsteknik har fokus på nätverkskurser i en virtuell miljö samt service och bemötande. Detta gör att du blir väl förberedd inför praktiken (APL) på 15 veckor – och mycket attraktiv för nätverksbranschen efter avklarad examen.
 

Fördjupning: INFRASTRUCTURE

När du lämnar gymnasiet har praktiken och kurserna på programmet gjort dig väl förberedd att jobba i teknik- och IT-branschen. Inom fördjupningen Infrastructure fokuserar vi på hårdvara och mjukvara samt support av datorer och nätverk. Utbildningen innehåller även programmering vilket många företag efterfrågar. Undervisningen sker både genom teoretiska och praktiska moment på skolan. Du kommer göra 15 veckors praktik (APL) och får möjlighet att genomföra 3-4 veckor av den utomlands. Som elev får du även chansen att certifiera dig inom bland annat Microsoft.
 

Computers are like bicycles for our minds.

- Steve Jobs

Mer om

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesprogram som fokuserar på samhällets digitala infrastruktur. Efter din examen från NTI Gymnasiet kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med olika typer av datorsystem, programmeringsspråk och nätverkssystem. Du får träna på att göra medvetna val för kunna planera, dokumentera och systematiskt utföra arbetsprocesser och diagnostik för att lösa problem.

Under din utbildning hos oss kommer du också göra praktik, så kallad APL eller arbetsplatsförlagt lärande. På din APL kommer du att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Du kommer också utveckla din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter din utbildning hos oss kan du jobba som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Ansökningskod

EEDAT

Exempel på

framtida yrken

IT-tekniker
Nätverkstekniker
IT-säkerhetsansvarig
Konsult
Programmerare
Systemförvaltare
Teknisk säljare
Webbutvecklare
IT-arkitekt
Supporttekniker

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningsämnen 400
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik 100
Fördjupningskurser: INFRASTRUCTURE 800
Programmering 1 100
Tillämpad programmering (Maker) 100
Datorsamordning och support 100
Nätverksteknologier 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Administration av nätverk och serverutrustning 100
Service och reparationsarbete 100
Individuellt val 200
Välj två av följande kurser:
Engelska 6 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Estetisk kommunikation 100
Idrott och hälsa 2 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100
Support och hemservice 100
Webbutveckling 100
Esport (Idrott och hälsa 1 – specialisering) 100
Summa:
2500