NTI IT

El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik är certifierat för Teknikcollege. Det innebär att utbildningen möter olika krav på branschnära samarbeten, kreativ arbetsmiljö, teknisk utrustning och en lokal styrgrupp med representanter från näringsliv och högre utbildning. Inom Teknikcollege kan du välja att utöka ditt program och få ett extra diplom som tillägg till ditt avgångsbetyg och ett försprång ut i arbetslivet eller till vidare studier.

 

Fördjupning: INFRASTRUCTURE

Fördjupningen för dig som vill bli en riktigt vass nätverkstekniker som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Här lär du dig bygga och administrera olika typer av datornätverk – allt från enklare hemmanätverk och mindre företagsnätverk (LAN), till större nätverk (WAN). IT-säkerhet är ett givet fokus där du lär dig att övervaka och skydda dig och dina kunders nätverk från inre och yttre angrepp. Du gör praktik där du ytterligare slipar dina kunskaper. Genom dina individuella val säkerställer du grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

 

Fördjupning: BACK END

Fördjupningen back end är för dig som vill bli en av dem som bygger upp, driver eller underhåller webbserverlösningar. Du får lära dig att administrera och bygga upp webbservrar samt att programmera för webben. Dina verktyg som webbutvecklare är olika språk, såsom HTML5, CSS, JavaScript, PHP och MySQL. Du gör praktik där du ytterligare slipar dina kunskaper. Genom dina individuella val säkerställer du grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Computers are like bicycles for our minds.

- Steve Jobs

Mer om

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesprogram som fokuserar på samhällets digitala infrastruktur. Efter din examen från NTI Gymnasiet kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade dator- och kommunikationssystem.

Under din utbildning hos oss får du träna på att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. För att kunna arbeta med automatiserade system behöver du förstå vikten av att dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem. Allt automations- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskapliga principer. Att kunna utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för yrkesutövningen och därför kommer du även att utveckla dina matematiska kunskaper under dina tre år hos oss.

I ditt framtid yrkeslivet kommer du att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Därför är det viktigt att du får utveckla din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem. Inom branscherna är det vanligt med både stora företag och att man arbetar som egenföretagare. Du kommer därför att lära dig om företagandets villkor, ekonomi samt direkt och indirekt miljöpåverkan.

Under din utbildning hos oss kommer du också göra praktik, så kallad APL eller arbetsplatsförlagt lärande. På din APL kommer du att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Ansökningskod

EEDAT

Om inriktningen

Dator- och kommunikationsteknik

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Du kommer också utveckla din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter din utbildning hos oss kan du jobba som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningsämnen 400
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik 100
Fördjupningskurser: INFRASTRUCTURE 800
Programmering 1 100
Tillämpad programmering 100
Datorsamordning och support 100
Nätverksteknologier 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Engelska 6 100
Administration av nätverk och serverutrustning 100
Fördjupningskurser: BACK END 800
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Tillämpad programmering 100
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100
Webbserverprogrammering 1 100
Webbserverprogrammering 2 100
Engelska 6 100
Nätverksadministration 100
Individuellt val 200
Affärsjuridik 100
Animation 1 100
Digitalt skapande 1 100
Engelska 7 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 2a 100
Musik 100
Moderna språk 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Entreprenörskap 100
Summa:
2500