EE: IT & Nätverk

El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik. Är du intresserad av datorer, nätverksteknik och programmering? El- och energiprogrammet hos oss har inriktningen dator- och kommunikationsteknik och är certifierat för Teknikcollege. Det innebär att vårt program uppfyller höga krav på branschnära samarbeten, kreativ arbetsmiljö, teknisk utrustning och nära samarbete med näringsliv och högre utbildning. Inom Teknikcollege kan du välja att utöka ditt program och få ett diplom som tillägg till ditt avgångsbetyg – ett försprång ut i arbetslivet och till vidare studier. Vårt program ger dig en gedigen teknisk grund och erfarenhet både genom praktiskt arbete under skoltid och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi samarbetar med skolor och företag i Europa och varje år gör några elever APL utomlands.
 

 

Fördjupning: INFRASTRUCTURE

Vill du bli en riktigt vass nätverkstekniker som är eftertraktad på arbetsmarknaden? I vår fördjupning Infrastructure lär du dig bygga och administrera olika typer av datornätverk – allt från enklare hemmanätverk och mindre företagsnätverk (LAN), till större nätverk (WAN). IT-säkerhet är ett givet fokus där du lär dig att övervaka och skydda dig och dina kunders nätverk från inre och yttre angrepp. Du gör praktik där du bygger ditt kontaktnät och får värdefull erfarenhet av branschen. Under årskurs 3 genomför du ditt gymnasiearbete inom UF (Ung Företagsamhet), där du startar, driver samt avvecklar ett eget företag och utvecklar dina entreprenöriella förmågor och kunskaper inom företagande. Genom dina individuella val säkerställer du grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Computers are like bicycles for our minds.

- Steve Jobs

Mer om

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesprogram som fokuserar på samhällets digitala infrastruktur. Efter din examen från NTI Gymnasiet kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med olika typer av datorsystem, programmeringsspråk och nätverkssystem. Du får träna på att göra medvetna val för kunna planera, dokumentera och systematiskt utföra arbetsprocesser och diagnostik för att lösa problem.

Under din utbildning hos oss kommer du också göra praktik, så kallad APL eller arbetsplatsförlagt lärande. På din APL kommer du att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Du kommer också utveckla din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter din utbildning hos oss kan du jobba som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Ansökningskod

EEDAT

Exempel på

framtida yrken

IT-tekniker
Nätverkstekniker
IT-säkerhetsansvarig
Konsult
Programmerare
Systemförvaltare
Teknisk säljare
Webbutvecklare
IT-arkitekt
Supporttekniker

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningsämnen 400
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik 100
Fördjupningskurser: INFRASTRUCTURE 800
Programmering 1 100
Tillämpad programmering 100
Datorsamordning och support 100
Nätverksteknologier 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Engelska 6 100
Administration av nätverk och serverutrustning 100
Individuellt val 200
Digitalt skapande 1 100
Entreprenörskap 100
Engelska 7 100
Grafisk kommunikation 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 2a 100
Musik 100
Moderna språk 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Summa:
2500