EE: IT & Nätverk

El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesförberedande program, men som från och med höstterminen 2023 även ger dig högskolebehörighet.
 
Är du intresserad av datorer, nätverksteknik och programmering? El- och energiprogrammet hos oss har inriktningen dator- och kommunikationsteknik och är certifierat för Teknikcollege. Det innebär att vårt program uppfyller höga krav på branschnära samarbeten, kreativ arbetsmiljö, teknisk utrustning och nära samarbete med näringsliv och högre utbildning. Inom Teknikcollege kan du välja att utöka ditt program och få ett diplom som tillägg till ditt avgångsbetyg – ett försprång ut i arbetslivet och till vidare studier. Vårt program ger dig en gedigen teknisk grund och erfarenhet både genom praktiskt arbete under skoltid och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi samarbetar med skolor och företag i Europa och varje år gör några elever APL utomlands.
 

Fördjupning: INFRASTRUCTURE

Vill du bli en riktigt vass nätverkstekniker som är eftertraktad på arbetsmarknaden? I vår fördjupning Infrastructure lär du dig bygga och administrera olika typer av datornätverk – allt från enklare hemmanätverk och mindre företagsnätverk (LAN), till större nätverk (WAN). IT-säkerhet är ett givet fokus där du lär dig att övervaka och skydda dig och dina kunders nätverk från inre och yttre angrepp. Du gör praktik där du bygger ditt kontaktnät och får värdefull erfarenhet av branschen. Under årskurs 3 genomför du ditt gymnasiearbete inom UF (Ung Företagsamhet), där du startar, driver samt avvecklar ett eget företag och utvecklar dina entreprenöriella förmågor och kunskaper inom företagande.
 

Computers are like bicycles for our minds.

- Steve Jobs

Mer om

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesprogram, men är från och med höstterminen 2023 även högskoleförberedande. Det innebär att du antingen kan börja jobba direkt efter examen eller studera vidare. Du har däremot möjlighet att välja bort högskolebehörigheten om du vill satsa helt på att bli yrkesförberedd istället!
 
Programmet fokuserar på samhällets digitala infrastruktur. Efter din examen från NTI Gymnasiet kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med olika typer av datorsystem, programmeringsspråk och nätverkssystem. Du får träna på att göra medvetna val för kunna planera, dokumentera och systematiskt utföra arbetsprocesser och diagnostik för att lösa problem.

Under din utbildning hos oss kommer du också göra praktik, så kallad APL eller arbetsplatsförlagt lärande. På din APL kommer du att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Du kommer också utveckla din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter din utbildning hos oss kan du jobba som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Ansökningskod

EEDAT

Exempel på

framtida yrken

IT-tekniker
Nätverkstekniker
IT-säkerhetsansvarig
Konsult
Programmerare
Systemförvaltare
Teknisk säljare
Webbutvecklare
IT-arkitekt
Supporttekniker

Gymnasiegemensamma kurser600
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1100
Programgemensamma kurser400
Datorteknik 1a100
Elektromekanik100
Energiteknik 1100
Mekatronik 1100
Gymnasiearbete100
Inriktningsämnen400
Dator- och nätverksteknik100
Elektronik och mikrodatorteknik100
Kommunikationsnät 1100
Nätverksteknik100
Fördjupningskurser: INFRASTRUCTURE800
Programmering 1100
Tillämpad programmering100
Datorsamordning och support100
Nätverksteknologier100
Nätverksadministration100
Nätverkssäkerhet100
Engelska 6100
Administration av nätverk och serverutrustning100
Individuellt val200
Digitalt skapande 1100
Entreprenörskap100
Engelska 7100
Grafisk kommunikation100
Idrott och hälsa 2100
Matematik 2a100
Musik100
Moderna språk100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3100
Summa:
2500