EE: IT & Nätverk

El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik har fullt fokus på nätverkskurser. Det gör eleverna väl förberedda när de kommer ut på praktik – och mycket attraktiva för nätverksbranschen efter avklarad examen.
 

Fördjupning: INFRASTRUCTURE

Lär dig att arbeta med trådlösa nätverk, routrar, switchar, servrar och arbetsstationer. Du får en bred utbildning inom IT som förbereder för certifieringar från Cisco och Microsoft – och framtida jobb som systemadministratör, nätverkstekniker eller IT-arkitekt. Genom laborationer och arbete i verklighetsnära projekt får du bygga upp och underhålla olika typer av datornätverk. Utbildningen ska ge kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. I denna fördjupning får du också grundläggande kunskaper i programmering och olika sätt att tillämpa programmering i vardags- och jobbrelaterade situationer.
 

Fördjupning: FIBER OPTICS

Här lär du dig att arbeta med installationer inom både fiber och kopparnätverk, och kommer att i ett verklighetsnära labb träna på att genomföra installationer. Samtidigt får du kunskaper i att kunna arbeta med kommunikationsnät i allt från rikstäckande nät till den enskilda kabeln in till hemmet.
 

Computers are like bicycles for our minds.

- Steve Jobs

Mer om

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesprogram som fokuserar på samhällets digitala infrastruktur. Efter din examen från NTI Gymnasiet kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med olika typer av datorsystem, programmeringsspråk och nätverkssystem. Du får träna på att göra medvetna val för kunna planera, dokumentera och systematiskt utföra arbetsprocesser och diagnostik för att lösa problem.

Under din utbildning hos oss kommer du också göra praktik, så kallad APL eller arbetsplatsförlagt lärande. På din APL kommer du att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Du kommer också utveckla din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter din utbildning hos oss kan du jobba som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Ansökningskod

EEDAT

Exempel på

framtida yrken

IT-tekniker
Nätverkstekniker
IT-säkerhetsansvarig
Konsult
Programmerare
Systemförvaltare
Teknisk säljare
Webbutvecklare
IT-arkitekt
Supporttekniker

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningsämnen 400
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik 100
Fördjupningskurser: FIBER OPTICS 800
Tillämpad programmering 100
Datorsamordning och support 100
Kommunikationsnät 2 100
Kommunikationsnät 3 100
Data och medianät 100
Administration av nätverk och serverutrustning (Linux)/ Engelska 6 100
Service- och reparationsarbete 100
Entreprenörskap 100
Fördjupningskurser: INFRASTRUCTURE 800
Programmering 1 100
Tillämpad programmering 100
Datorsamordning och support 100
Nätverksteknologier 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Administration av nätverk och serverutrustning (Linux)/Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Individuellt val 200
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Digitalt skapande 1 100
Webbutveckling 1 100
CAD 1 & 2 100
Matematik 2a 100
Summa:
2500