EE: IT & Nätverk

El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik. IT-programmet är det självklara valet för dig som är IT-intresserad och vill ut på arbetsmarknaden direkt efter gymnasiet! Vill du studera vidare på universitet och högskola väljer du kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. 15 veckor av gymnasietiden är avsatt för APL (arbetsplatsförlagt lärande). NTI Gymnasiet har sedan länge framgångsrika samarbeten med IT-branschen och erbjuder APL-platser och projekt med hög kvalitet.
 

Fördjupning: INFRASTRUCTURE

Fördjupningen är yrkesförberedande och förbereder dig inför en yrkeskarriär inom IT-området direkt efter gymnasiet. Men du har även möjlighet att välja till kurser som ger dig behörighet till vidare studier.

Årskurs 1 – Grunden: Under första året utvecklar du grundläggande kunskaper i elektronik, programmering, robotik och mekanik. Året avslutas med företagsprojektet Computer Aid.

Årskurs 2 – Fördjupning: Nu fördjupar du dina kunskaper i nätverksteknik och programmering, vilket förbereder dig inför årets APL-period (arbetsplatsförlagt lärande).

Årskurs 3 – Yrkesskicklighet: Det sista året består också av APL, med fokus på gymnasiearbetet och anställningsbarhet. Du läser också kursen entreprenörskap och startar upp ett företag via UF (Ung företagsamhet).

Under dessa tre år utvecklas din kunskap och förmåga att installera, administrera, underhålla och reparera olika IT-system. Vill du uppnå högskolebehörighet väljer du svenska 2 och 3 samt engelska 6 som individuellt val.
 

Computers are like bicycles for our minds.

- Steve Jobs

Mer om

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesprogram som fokuserar på samhällets digitala infrastruktur. Efter din examen från NTI Gymnasiet kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med olika typer av datorsystem, programmeringsspråk och nätverkssystem. Du får träna på att göra medvetna val för kunna planera, dokumentera och systematiskt utföra arbetsprocesser och diagnostik för att lösa problem.

Under din utbildning hos oss kommer du också göra praktik, så kallad APL eller arbetsplatsförlagt lärande. På din APL kommer du att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Du kommer också utveckla din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter din utbildning hos oss kan du jobba som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Ansökningskod

EEDAT

Exempel på

framtida yrken

IT-tekniker
Nätverkstekniker
IT-säkerhetsansvarig
Konsult
Programmerare
Systemförvaltare
Teknisk säljare
Webbutvecklare
IT-arkitekt
Supporttekniker

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningsämnen 400
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik 100
Fördjupningskurser: INFRASTRUCTURE 800
Programmering 1 100
Tillämpad programmering 100
Datorsamordning och support 100
Nätverksteknologier 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Administration av nätverk och serverutrustning eller Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Individuellt val 200
Välj två av följande kurser:
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Engelska 6 100
Idrott och hälsa 2 100
Programmering 2 100
Matematik 2a 100
Webbutveckling 1 100
Estetisk kommunikation 1 100
Summa:
2500