NTI IT

Under dina tre år på el- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik (IT-programmet), förbereds du inför en kommande yrkeskarriär inom IT-området. Vill du studera vidare på universitet och högskola, väljer du kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. 15 veckor av gymnasietiden är avsatt för lärandet på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). NTI Gymnasiet har sedan länge framgångsrika samarbeten med IT-branschen, och erbjuder APL platser och projekt med hög kvalitet.
 

 

Fördjupning: INFRASTRUCTURE

Fördjupningen Infrastructure ger dig praktiska och teoretiska kunskaper i datorteknik, elektronik, serverteknik och nätverk (inklusive fiber). Du utvecklar kunskap och förmåga att installera, administrera, underhålla och reparera olika IT-system. Det yrkesförberedande IT-programmet är det självklara valet för dig som är IT-intresserad, och vill nå arbetsmarknaden direkt efter gymnasiet! Vill du uppnå högskolebehörighet väljer du svenska 2, 3 och engelska 6 som individuellt val.

Computers are like bicycles for our minds.

- Steve Jobs

Mer om

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesprogram som fokuserar på samhällets digitala infrastruktur. Efter din examen från NTI Gymnasiet kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med olika typer av datorsystem, programmeringsspråk och nätverkssystem. Du får träna på att göra medvetna val för kunna planera, dokumentera och systematiskt utföra arbetsprocesser och diagnostik för att lösa problem.

Under din utbildning hos oss kommer du också göra praktik, så kallad APL eller arbetsplatsförlagt lärande. På din APL kommer du att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Du kommer också utveckla din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter din utbildning hos oss kan du jobba som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Ansökningskod

EEDAT

Exempel på

framtida yrken

IT-tekniker
Nätverkstekniker
IT-säkerhetsansvarig
Konsult
Programmerare
Systemförvaltare
Teknisk säljare
Webbutvecklare
IT-arkitekt
Supporttekniker

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningsämnen 400
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik 100
Fördjupningskurser: INFRASTRUCTURE 800
Programmering 1 100
Tillämpad programmering 100
Datorsamordning och support 100
Nätverksteknologier 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Administration av nätverk och serverutrustning eller Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Individuellt val 200
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Engelska 6 100
Idrott och hälsa 2 100
Programmering 2 100
Matematik 2a 100
Webbutveckling 1 100
Estetisk kommunikation 1 100
Summa:
2500