EE: IT & Nätverk

El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik (IT-programmet) är vår yrkesutbildning där du utbildas till nätverkstekniker. Bland annat läser du kursen tillämpad programmering, som ger dig efterfrågad kunskap i arbetet med serveradministration. Vi har toppmodern utrustning och engagerade och erfarna yrkeslärare som har ett nära samarbete med branschen. En viktig del av utbildningen är APL (arbetsplatsförlagt lärande) – det vill säga praktik – där du utvecklas och knyter kontakter inför ditt kommande yrkesliv. Du får även möjlighet att göra APL utomlands. Dessutom får du chansen att certifiera dig i olika programvaror vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Många elever som gått programmet får jobb direkt efter examen.
 

Fördjupning: INFRASTRUCTURE

Vår fördjupning infrastructure handlar om att ligga i framkant när det gäller ny teknik och nya arbetssätt för att hantera såväl utrustning och system inom IT som att stötta användare och kunder som ska använda dem. Här är programmering, säkerhet och kundkontakt fokusområden.
 

Computers are like bicycles for our minds.

- Steve Jobs

Mer om

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesprogram som fokuserar på samhällets digitala infrastruktur. Efter din examen från NTI Gymnasiet kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med olika typer av datorsystem, programmeringsspråk och nätverkssystem. Du får träna på att göra medvetna val för kunna planera, dokumentera och systematiskt utföra arbetsprocesser och diagnostik för att lösa problem.

Under din utbildning hos oss kommer du också göra praktik, så kallad APL eller arbetsplatsförlagt lärande. På din APL kommer du att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Du kommer också utveckla din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter din utbildning hos oss kan du jobba som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Ansökningskod

EEDAT

Exempel på

framtida yrken

IT-tekniker
Nätverkstekniker
IT-säkerhetsansvarig
Konsult
Programmerare
Systemförvaltare
Teknisk säljare
Webbutvecklare
IT-arkitekt
Supporttekniker

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningsämnen 400
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik 100
Fördjupningskurser: INFRASTRUCTURE 800
Programmering 1 100
Tillämpad programmering 100
Datorsamordning och support 100
Nätverksteknologier 100
Matematik 2a/Service och reparationsarbete 100
Nätverkssäkerhet 100
Engelska 6 100
Digital kommunikationsteknik 100
Individuellt val 200
Välj två av följande kurser:*
Idrott och hälsa 2 100
Fotografisk bild 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Psykologi 1 + Historia 1a2 100
*Utbudet av kurserna kan variera beroende på elevunderlag
Summa:
2500