EE: IT & Nätverk

El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesförberedande program, men som från och med höstterminen 2023 även ger dig högskolebehörighet.
 
Programmet har fullt fokus på infrastruktur och är perfekt för dig som vill bli nätverksadministratör, nätverkstekniker, supporttekniker, teletekniker eller IT-tekniker. I utbildningen ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) på IT-företag som vi ordnar genom vårt kontaktnät. Det finns även möjlighet att göra sin praktik utomlands.
 

Fördjupning: INFRASTRUCTURE

Tänk framåt. Många företag skriker efter nätverkstekniker som behärskar programmering, smarta hem och Internet of Things. När du lämnar gymnasiet har praktiken och kurserna gjort dig väl förberedd för att arbeta inom nätverk- och kommunikationsbranschen.
 

 

Computers are like bicycles for our minds.

- Steve Jobs

Mer om

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesinriktat program, men som från och med höstterminen 2023 innehåller de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Vill du som elev inte få grundläggande högskolebehörighet utan istället fokusera på att bli yrkesförberedd, kan du välja bort dessa kurser. I poängplanen ser du kurserna det gäller.
 
Programmet fokuserar på samhällets digitala infrastruktur. Efter din examen från NTI Gymnasiet kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med olika typer av datorsystem, programmeringsspråk och nätverkssystem. Du får träna på att göra medvetna val för kunna planera, dokumentera och systematiskt utföra arbetsprocesser och diagnostik för att lösa problem.

Under din utbildning hos oss kommer du också göra praktik, så kallad APL eller arbetsplatsförlagt lärande. På din APL kommer du att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Du kommer också utveckla din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter din utbildning hos oss kan du jobba som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Ansökningskod

EEDAT

Exempel på

framtida yrken

IT-tekniker
Nätverkstekniker
IT-säkerhetsansvarig
Konsult
Programmerare
Systemförvaltare
Teknisk säljare
Webbutvecklare
IT-arkitekt
Supporttekniker

Gymnasiegemensamma kurser600
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2*100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3*100
Engelska 6*100
*Från och med höstterminen 2023 innehåller alla yrkesprogram kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Vill du som elev inte få grundläggande högskolebehörighet utan istället fokusera på att bli yrkesförberedd, kan du välja bort dessa kurser.
Programgemensamma kurser400
Datorteknik 1a100
Elektromekanik100
Energiteknik 1100
Mekatronik 1100
Gymnasiearbete100
Inriktningsämnen400
Dator- och nätverksteknik100
Elektronik och mikrodatorteknik100
Kommunikationsnät 1100
Nätverksteknik100
Fördjupningskurser: INFRASTRUCTURE800
Programmering 1100
Tillämpad programmering100
Datorsamordning och support100
Nätverksteknologier100
Nätverksadministration100
Nätverkssäkerhet100
Administration av nätverk och serverutrustning eller Engelska 6100
Digital kommunikationsteknik100
Individuellt val200
Välj två av följande kurser:
CAD 1 och 2100
Matematik 2a100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3100
Programmering 2100
Larm- och övervakningssäkerhet100
Summa:
2500 alt. 2800