NTI IT

El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik har fullt fokus på nätverkskurser. Det gör eleverna väl förberedda när de kommer ut på praktik – och mycket attraktiva för nätverksbranschen efter avklarad examen.

 

Fördjupning: INFRASTRUCTURE

Lär dig att arbeta med trådlösa nätverk, routrar, switchar, servrar och arbetsstationer. Du får en bred utbildning inom IT som förbereder för certifieringar från Cisco och Microsoft – och framtida jobb som systemadministratör, nätverkstekniker eller IT-arkitekt. Genom laborationer och arbete i verklighetsnära projekt får du bygga upp och underhålla olika typer av datornätverk. Utbildningen ska ge kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. I denna fördjupning får du också grundläggande kunskaper i programmering och olika sätt att tillämpa programmering i vardags- och jobbrelaterade situationer.

 

Fördjupning: FIBER OPTICS

Lär dig att arbete med installationer inom både fiber och koppar nätverk. Du kommer att i ett verklighetsnära labb träna dig på att genomför installationer. Utbildningen ger dig kunskaper i att kunna arbeta med kommunikationsnät i allt från rikstäckande nät till den enskilda kabeln in till hemmet.

 

Amanda berättar om att plugga IT på NTI Gymnasiet.

Computers are like bicycles for our minds.

- Steve Jobs

Mer om

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik är ett yrkesprogram som fokuserar på samhällets digitala infrastruktur. Efter din examen från NTI Gymnasiet kommer du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade dator- och kommunikationssystem.

Under din utbildning hos oss får du träna på att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. För att kunna arbeta med automatiserade system behöver du förstå vikten av att dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem. Allt automations- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskapliga principer. Att kunna utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för yrkesutövningen och därför kommer du även att utveckla dina matematiska kunskaper under dina tre år hos oss.

I ditt framtid yrkeslivet kommer du att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Därför är det viktigt att du får utveckla din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem. Inom branscherna är det vanligt med både stora företag och att man arbetar som egenföretagare. Du kommer därför att lära dig om företagandets villkor, ekonomi samt direkt och indirekt miljöpåverkan.

Under din utbildning hos oss kommer du också göra praktik, så kallad APL eller arbetsplatsförlagt lärande. På din APL kommer du att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Ansökningskod

EEDAT

Om inriktningen

Dator- och kommunikationsteknik

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Du kommer också utveckla din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Efter din utbildning hos oss kan du jobba som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Datorteknik 1a 100
Elektromekanik 100
Energiteknik 1 100
Mekatronik 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningsämnen 400
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik 100
Fördjupningskurser: INFRASTRUCTURE 800
Programmering 1 100
Tillämpad programmering 100
Datorsamordning och support 100
Nätverksteknologier 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Administration av nätverk och serverutrustning (Linux)/ 100
Entreprenörskap 100
Fördjupningskurser: FIBER OPTICS 800
Tillämpad programmering 100
Datorsamordning och support 100
Kommunikationsnät 2 100
Kommunikationsnät 3 100
Data och medianät 100
Service- och reparationsarbete 100
Administration av nätverk och serverutrustning (Linux)/ Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Individuellt val 200
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Digitalt skapande 1 100
Webbutveckling 1 100
CAD 1 & 2 100
Summa:
2500