TE: Produktutveckling

Teknikprogrammet med inriktning design och produktutveckling är för dig som är kreativ och vill designa samt konstruera framtidens teknik. Här lär du dig att ta fram helt nya eller utveckla redan befintliga produkter. Under utbildningen arbetar du med hela processen från design till färdig produkt och du blir väl förberedd för vidare studier på högskolan. Du behövs på denna växande framtidsmarknad!

 

Fördjupning: Innovation Design

Inom denna fördjupning kombinerar vi din utbildning med kurser inom digital teknik och design, för att du ska vara redo för att studera och arbeta i en värld som blir allt mer digital.

 

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Mer om

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. På NTI Gymnasiet belyser vi teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen ger dig kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Du får också lära dig att behandla designprocess och designmetodik. Du kommer att arbeta med din färg- och formkänsla men också med att lösa problem och öva upp din kreativa förmåga.

Ansökningskod

TEDES

Exempel på

Framtida yrken

Arkitekt
Industridesigner
Formgivare
VR/AR-utvecklare
Programmerare
Webbproducent
Produktutvecklare
Webbutvecklare

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser
Bild och form 1a1 50
Cad 1 50
Design 1 100
Konstruktion 1 100
Fördjupning: Innovation Design 400
Grafisk kommunikation 1 100
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Tillämpad programmering 100
Individuellt val 200
Välj två av följande kurser:
Engelska 7 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Idrott och hälsa 2 100
Estetiskt val (inte specificerad kurs) 100
Entreprenörskap 100
Moderna språk - japanska 100
Summa:
2500