Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ekonomi

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med inriktningen Ekonomi. Det är ett program för dig som vill använda och utveckla din kreativa sida i form av entreprenörskap. Du är troligen intresserad av att driva projekt och av företagande. Du kanske också vill lära dig mer om marknadsföring eller redovisning. Den breda utbildningen gör dig väl förberedd för vidare studier på högskola och universitet.

En av de stora fördelarna med att läsa ekonomi hos oss är att du blir knuten till olika företag och organisationer. På dessa arbetar du med olika projekt och fältstudier, det gör att du får en helt annan erfarenhet än om utbildningen enbart är skolförlagd. Under utbildningen kommer du också att driva ett UF-företag.

”Jag är intresserad av lagar och vill plugga vidare inom juridik”

Jag valde ekonomi för att jag vill läsa juridik. Jag är intresserad av lagar och vill gärna plugga vidare inom juridik. Jag valde att gå på Helix för att skolan ligger centralt, är liten och för att I-passen gör att man slipper göra läxor hemma. Man gör dom på skolan istället.
EBBA ALRIKSSON | Tidigare elev på ekonomiprogrammet

 

FÖRDJUPNINGAR PÅ EKONOMIPROGRAMMET

Du väljer att fördjupa dig inom ett av våra tre ekonomiområden.

JURIDIK

Är du intresserad av juridiska problem och metoder? I den juridiska fördjupningen läser du om lagars och reglers betydelse för ett demokratiskt samhälle samt hur dessa påverkas av internationell rätt. Juridiska problem bedöms och analyseras med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Marknadsföring och kommunikation I fördjupningen läser du om metoder och strategier för marknadsföring och kommunikation samt om lagar och etik. Området studeras även utifrån ett internationellt perspektiv.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

I fördjupningen läser du om metoder och strategier för marknadsföring och kommunikation samt om lagar och etik. Området studeras även utifrån ett internationellt perspektiv.

REDOVISNING OCH FINANSIERING

Du kanske i framtiden vill arbeta med redovisning på ett företag eller ta fram kalkyler så att de kan fatta rätt beslut. Du får lära dig om redovisningsprinciper, räkenskapsanalyser och kostnadskalkyler, samt läser om de lagar och normer som styr inom området.

BLI DIPLOMERAD GYMNASIEEKONOM

På NTI Helix Ekonomiprogram har vi möjlighet att diplomera gymnasieekonomer. Diplomerad gymnasieekonom är framtaget av stiftelsen Företagsam. Stiftelsen, tillsammans med representanter från högskola och näringsliv, bedömer och certifierar gymnasieskolor efter en rad olika kriterier innan de får rätt att diplomera gymnasieekonomer. Detta innebär att Ekonomiprogrammet hos oss är kvalitetssäkrat och ett bra val för dig som elev!

  • För att bli diplomerad gymnasieekonom ska du ha:
  • Läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i ämnena företagsekonomi eller entreprenörskap.
  • Läst minst till och med steg 2 i moderna språk.
  • Fått minst betyget E i alla programmets kurser.
  • Genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande.
  • Visat upp affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens.
  • Genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens.

Läs mer på www.gymnasieekonom.se.

 

IDROTTSPROFIL

På NTI Helix kan du kombinera dina studier med idrott. Läs mer om vår idrottsprofil här.

Economics is the art to meet unlimited needs with scarce resources.

- Laurence J. Peter

Mer om

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som fokuserar på kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha fördjupad kunskap kring: samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap som krävs för att starta och driva företag. Utbildningen kommer även ge dig kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen på alla nivåer – från lokalt till globalt.

Under din utbildning hos oss utvecklar du kunskaper om ekonomiska förhållanden ur ett historiskt och nutidsperspektiv. Du kommer att få lära dig om hållbar utveckling, både från ett större miljöperspektiv och socioekonomiskt perspektiv. Med denna kunskap kommer du att utveckla fördjupade förståelsen för ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella avtal och juridik.

Inriktningen ekonomi kommer ge dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska området. I form av: redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i entreprenörskap och driva ett företag.

Ansökningskod

EKEKO

Exempel på

framtida yrken

Ekonom
Jurist
Administratör
Revisor
Marknadsförare
Entreprenör
Inköpare
Controller

Gymnasiegemensamma kurser 1250
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 350
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Entreprenörskap och företagande 100
Företagstekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Lokal inriktning 400
Entreprenörskap och företagande 100
Datorteknik 1a 100
Fördjupning: Juridik 300
Affärsjuridik 100
Rätten och samhälle 100
Psykologi 2a 50
Filosofi 1 50
Fördjupning: Marknadsföring och kommunikation 300
Marknadsföring 100
Medier, samhälle och kommunikation 100
Företagsekonomi – specialisering / marknadsföring 100
Fördjupning: Redovisning och finansiering 300
Företagsekonomi – specialisering / redovisning 100
Redovisning 2 100
Företagsekonomi – specialisering / kalkylering 100
Summa:
2500