EK: Ekonomi

Har du ambitioner och är intresserad av entreprenörskap, marknadsföring och ledarskap? Hos oss drillas du i entreprenörskap och innovationstänkande genom alla dina tre år och får verktygen att efter gymnasiet förverkliga dina framtidsplaner. I vårt ekonomiprogram får du lära dig om ekonomi och handel på framtidens marknad. Du får möta ny teknik och digitala verktyg. Vi förbereder dig för en framtid i ständig förändring där du ska kunna leda och navigera. Vårt ekonomiprogram med inriktning ekonomi är kvalitetssäkrat genom certifieringen Diplomerad gymnasieekonom. Det innebär att vårt program uppfyller krav på kvalitativ undervisning med förankring i näringsliv och högskola men också att vi arbetar ämnesöverskridande och utmanar våra elever i branschnära projekt.

 

 

Fördjupning: Business & Marketing

Vill du bli ekonom eller kanske arbeta som företagsledare? Här förbereds du för studier på universitet och högskola, men också för att leda och driva framtidens företag. I vår fördjupning får du en gedigen kunskap inom juridik, ekonomiska system och marknadsföring. Du får fördjupade kunskaper inom national- och företagsekonomi, och i årskurs 3 startar du ett eget företag genom Ung Företagsamhet (UF) och får den praktiska erfarenheten av att marknadsföra, starta, driva och avveckla ett hållbart företag. Genom ditt individuella val kan du dessutom stärka din konkurrenskraft ytterligare genom att uppnå maximal meritpoäng (2,5p) eller välja att bredda din utbildning.

Economics is the art to meet unlimited needs with scarce resources.

- Laurence J. Peter

Mer om

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som fokuserar på kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha fördjupad kunskap kring: samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap som krävs för att starta och driva företag. Utbildningen kommer även ge dig kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen på alla nivåer – från lokalt till globalt.

Under din utbildning hos oss utvecklar du kunskaper om ekonomiska förhållanden ur ett historiskt och nutidsperspektiv. Du kommer att få lära dig om hållbar utveckling, både från ett större miljöperspektiv och socioekonomiskt perspektiv. Med denna kunskap kommer du att utveckla fördjupade förståelsen för ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella avtal och juridik.

Inriktningen ekonomi kommer ge dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska området. I form av: redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i entreprenörskap och driva ett företag.

Ansökningskod

EKEKO

Exempel på

framtida yrken

Ekonom
Jurist
Administratör
Revisor
Marknadsförare
Entreprenör
Inköpare
Controller

Gymnasiegemensamma kurser 1250
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 350
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Entreprenörskap och företagande 100
Företagstekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Fördjupningskurser: Business & Marketing 300
Ledarskap och organisation 100
Marknadsföring 100
Företagsekonomi - specialisering: internationell handel 100
Individuellt val 200
Affärsjuridik 100
Digitalt skapande 1 100
Grafisk kommunikation 1 100
Engelska 7 100
Idrott och hälsa 2 100
Musik 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Summa:
2500