EK: Ekonomi

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi. Framtidens ekonomer måste vara beredda på att tekniken utvecklas och att marknaden snabbt kan förändras – därför har vi moderniserat vår utbildning och anpassat den för en allt mer digitaliserad framtid. Det innebär bland annat att alla elever studerar företagsekonomi med specialisering näthandel. Alla elever får dessutom starta ett företag på riktigt, i samarbete med UF – Ung Företagsamhet – och göra extern praktik ute i näringslivet. Detta för att vi eftersträvar en så verklighetsnära utbildning som möjligt.
 

Fördjupning: FUTURE ECONOMICS

Här förbereds du för studier på universitet och högskola, men också för att leda och driva framtidens företag. Fokus i fördjupningen ligger på företagsekonomi och framtidens affärer, som kommer att ske digitalt i allt högre utsträckning. Men framförallt får du lära dig vad som krävs för att skapa spännande affärsidéer och förverkliga dessa i ett fungerande företag. Vi har plockat det bästa ur fördjupningen ekonomi/juridik, men hos oss får du också matematik 3b – vilket ger den bästa förberedelsen för universitetet och möjlighet till maximala meritpoäng!
 

 

Economics is the art to meet unlimited needs with scarce resources.

- Laurence J. Peter

Mer om

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som fokuserar på kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha fördjupad kunskap kring: samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap som krävs för att starta och driva företag. Utbildningen kommer även ge dig kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen på alla nivåer – från lokalt till globalt.

Under din utbildning hos oss utvecklar du kunskaper om ekonomiska förhållanden ur ett historiskt och nutidsperspektiv. Du kommer att få lära dig om hållbar utveckling, både från ett större miljöperspektiv och socioekonomiskt perspektiv. Med denna kunskap kommer du att utveckla fördjupade förståelsen för ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella avtal och juridik.

Inriktningen ekonomi kommer ge dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska området. I form av: redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i entreprenörskap och driva ett företag.

Ansökningskod

EKEKO

Exempel på

framtida yrken

Ekonom
Jurist
Administratör
Revisor
Marknadsförare
Entreprenör
Inköpare
Controller

Gymnasiegemensamma kurser1250
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Samhällskunskap 2100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurser350
Företagsekonomi 1100
Privatjuridik100
Moderna språk 1 alt 3100
Psykologi 150
Gymnasiearbete100
Inriktningskurser300
Entreprenörskap och företagande100
Företagstekonomi 2100
Matematik 3b100
Fördjupningskurser: FUTURE ECONOMICS300
Marknadsföring100
Företagsekonomi – specialisering näthandel100
Företagsekonomi –  specialisering företagsekonomi
Individuellt val200
Idrott och hälsa 2100
Ledarskap och organisation100
Moderna språk (Sp, Ty, Fr, Jap)100
Digitalt skapande 1100
Estetiskt val: ensemble100
Företagsekonomi – specialisering näthandel 2100
Engelska 7100
Summa:
2500