NTI EKONOMI

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi innebär att alla elever studerar näthandel – med möjlighet till ytterligare fördjupning i detta viktiga ämne. Man kan helt enkelt kalla utbildningen framtidssäkrad! Alla elever får dessutom starta ett företag på riktigt, i samarbete med UF – Ung Företagsamhet – och göra extern praktik ute i arbetslivet. Detta för att vi eftersträvar en så verklighetsnära utbildning som möjligt.

 

Fördjupning: FUTURE ECONOMICS

Här förbereds du för studier på universitet och högskola, men också för att leda och driva framtidens företag. Fördjupningen innehåller juridik, ekonomiska system och olika företagsformer. Men framförallt får du lära dig vad som krävs för att skapa spännande affärsidéer och förverkliga dessa i ett fungerande företag. Vi har plockat det bästa ur fördjupningen ekonomi/juridik, men hos oss får du också matematik 3 – vilket ger den bästa förberedelsen för universitetet och möjlighet till maximala meritpoäng!

Sara berättar om att plugga ekonomi på NTI Gymnasiet.

Economics is the art to meet unlimited needs with scarce resources.

- Laurence J. Peter

Mer om

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som fokuserar på kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha fördjupad kunskap kring: samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap som krävs för att starta och driva företag. Utbildningen kommer även ge dig kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen på alla nivåer – från lokalt till globalt.

Under din utbildning hos oss utvecklar du kunskaper om ekonomiska förhållanden ur ett historiskt och nutidsperspektiv. Du kommer att få lära dig om hållbar utveckling, både från ett större miljöperspektiv och socioekonomiskt perspektiv. Med denna kunskap kommer du att utveckla fördjupade förståelsen för ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella avtal och juridik.

I ditt framtida yrkesliv kommer utbildningen vara lärorik för att ge förståelse för komplexa samband och förändringar i en omvärld som är i konstant förändring. Du får lära dig att arbeta självständigt, konsekvent och utveckla en viktig samarbetsförmåga. Hos oss kommer du får du möjlighet att förstå alla delar av ett företag, från villkor och regler till vikten att samarbeta med alla typer av människor som får företag att fungera i praktiken.  

Ansökningskod

EKEKO

Om inriktningen

EKonomi

Inriktningen ekonomi kommer ge dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska området. I form av: redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i entreprenörskap och driva ett företag.

Gymnasiegemensamma kurser 1250
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 350 350
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Entreprenörskap och företagande 100
Företagstekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Fördjupningskurser: FUTURE ECONOMICS 300
Marknadsföring 100
Näthandel 1 100
Företagsekonomi specialisering 100
Individuellt val 200
Idrott och hälsa 2 100
Affärsjuridik 100
Ledarskap och organisation 100
Moderna språk (Sp, Ty, Fr, Jap, Kin) 100
Digitalt skapande 1 100
Estetiskt val (Ensemle) 100
Näthandel 2 100
Engelska 7 100
Summa:
2500