EK: Ekonomi

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi. Framtidens ekonomer måste vara beredda på att tekniken utvecklas och att marknaden snabbt kan förändras – därför har vi moderniserat vår utbildning och anpassat den för en allt mer digitaliserad framtid. Det innebär bland annat att alla elever studerar företagsekonomi med specialisering näthandel. Alla elever får dessutom starta ett företag på riktigt, i samarbete med UF – Ung Företagsamhet – och göra extern praktik ute i näringslivet. Detta för att vi eftersträvar en så verklighetsnära utbildning som möjligt.
 

 

 

 

Fördjupning: FUTURE ECONOMICS

Här förbereds du för studier på universitet och högskola, men också för att leda och driva framtidens företag. Fokus i fördjupningen ligger på företagsekonomi och framtidens affärer, som kommer att ske digitalt i allt högre utsträckning. Men framförallt får du lära dig vad som krävs för att skapa spännande affärsidéer och förverkliga dessa i ett fungerande företag. Vi har plockat det bästa ur fördjupningen ekonomi/juridik, men hos oss får du också matematik 3b – vilket ger den bästa förberedelsen för universitetet och möjlighet till maximala meritpoäng!

Economics is the art to meet unlimited needs with scarce resources.

- Laurence J. Peter

Mer om

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som fokuserar på kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha fördjupad kunskap kring: samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap som krävs för att starta och driva företag. Utbildningen kommer även ge dig kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen på alla nivåer – från lokalt till globalt.

Under din utbildning hos oss utvecklar du kunskaper om ekonomiska förhållanden ur ett historiskt och nutidsperspektiv. Du kommer att få lära dig om hållbar utveckling, både från ett större miljöperspektiv och socioekonomiskt perspektiv. Med denna kunskap kommer du att utveckla fördjupade förståelsen för ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella avtal och juridik.

Inriktningen ekonomi kommer ge dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska området. I form av: redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i entreprenörskap och driva ett företag.

Ansökningskod

EKEKO

Exempel på

framtida yrken

Ekonom
Jurist
Administratör
Revisor
Marknadsförare
Entreprenör
Inköpare
Controller

Gymnasiegemensamma kurser 1250
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 350
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Entreprenörskap och företagande 100
Företagstekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Fördjupningskurser: FUTURE ECONOMICS 300
Marknadsföring 100
Företagsekonomi – specialisering näthandel 100
Företagsekonomi –  specialisering företagsekonomi
Individuellt val 200
Idrott och hälsa 2 100
Ledarskap och organisation 100
Moderna språk (Sp, Ty, Fr, Jap, Kin) 100
Digitalt skapande 1 100
Estetiskt val: ensemble 100
Företagsekonomi – specialisering näthandel forts. 100
Engelska 7 100
Summa:
2500