NTI EKONOMI

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är kvalitetssäkrat genom certifieringen Diplomerad gymnasieekonom. Det innebär kvalitativ undervisning med förankring i näringsliv och högskola, samt krav på ämnesöverskridande samarbeten, branschnära projekt, matematik 3b samt moderna språk, lägst steg 2. När du tar examen får du högskolebehörighet och ett diplom som Diplomerad gymnasieekonom vilket ger dig möjlighet att ge dig direkt ut i arbetslivet.

 

Fördjupning: BUSINESS AND MARKETING

Fördjupningen ger dig en gedigen grund i juridik, ekonomiska system, olika företagsformer och vad som krävs för att omsätta affärsidéer till fungerande företag. Du får fördjupade kunskaper inom national- och företagsekonomi samt hur du hanterar marknadsplaner och löpande bokföring genom ett simulerat företagande. I årskurs 3 startar du dessutom ett eget företag (UF) och får den praktiska erfarenheten av att starta, driva, marknadsföra och avveckla ett företag.

Economics is the art to meet unlimited needs with scarce resources.

- Laurence J. Peter

Mer om

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som fokuserar på kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha fördjupad kunskap kring: samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap som krävs för att starta och driva företag. Utbildningen kommer även ge dig kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen på alla nivåer – från lokalt till globalt.

Under din utbildning hos oss utvecklar du kunskaper om ekonomiska förhållanden ur ett historiskt och nutidsperspektiv. Du kommer att få lära dig om hållbar utveckling, både från ett större miljöperspektiv och socioekonomiskt perspektiv. Med denna kunskap kommer du att utveckla fördjupade förståelsen för ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella avtal och juridik.

Inriktningen ekonomi kommer ge dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska området. I form av: redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i entreprenörskap och driva ett företag.

Ansökningskod

EKEKO

Exempel på

framtida yrken

Ekonom
Jurist
Administratör
Revisor
Marknadsförare
Entreprenör
Inköpare
Controller

Gymnasiegemensamma kurser 1250
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 350 350
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Entreprenörskap och företagande 100
Företagstekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Fördjupningskurser: BUSINESS AND MARKETING 300
Ledarskap och organisation 100
Marknadsföring 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Individuellt val 200
Affärsjuridik 100
Animation 1 100
Biologi 1 100
Digitalt skapande 1 100
Engelska 7 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 4 100
Musik 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Summa:
2500