NTI DESIGN

Estetiska programmet med inriktning estetik och media är programmet är perfekt för dig som vill designa framtiden! Vi sammanför tradition med nyskapande inom medieproduktion och digital kreativitet. Genom projekt med både interna och externa uppdragsgivare lär du dig om dagens medier samt hur du bäst utnyttjar dem för att få fram ditt budskap. Denna utbildning ger dig grundläggande behörighet till högskolan jämte en spetsutbildning som låter dig ta steget direkt ut i yrkeslivet.

Hos oss läser du följande fördjupning:

 

Fördjupning: FRONT END

Front End är det du ser, från YouTubes videor till hemsidor och reklam. Fördjupningen blandar traditionell och rörlig grafik med de senaste programvarorna som efterfrågas. Oavsett om du vill skapa spelgrafik eller specialeffekter så är detta utbildningen för dig!

Ann-Sofie berättar om designprogrammet (estetiska) på NTI Gymnasiet.

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Mer om

Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande är centralt i vår utbildning. Vi utvecklar din förmåga att ta ansvar för ditt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande förbereder dig inför konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier.

Ansökningskod

ESEST

Om inriktningen

Estetik och media

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 150 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 400
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Fördjupningskurser: FRONT END 500
Gränssnittsdesign 100
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100
Tillämpad programmering 100
Animation 100
Individuellt val 200
CAD 1 & 2 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 2b 100
Programmering 1 100
Engelska 7 100
Modersmål 100
Summa:
2500