NTI DESIGN

Estetiska programmet med inriktning estetik och media berättar om färg, form, funktion och budskapet bakom en produktion. Alla dessa delar används i produktion oavsett om det gäller en reklamkampanj, lansering av sociala media, design av en webbplats/app eller utvecklingen av en mjukvara.

På NTI Design kan du läsa följande fördjupning:

 

Fördjupning: FRONT END

Inom denna fördjupning kombineras studier och projekt inom design och media med kurser inom gränssnittsdesign och webbutveckling. Därmed får du djupa kunskaper inom hela den produktionsprocess som ligger bakom skapandet av en interaktiv och/eller digital miljö. Du kommer förstå såväl programmerarens som den digitala formgivarens roller och de verktyg de använder.

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Mer om

Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande är centralt i vår utbildning. Vi utvecklar din förmåga att ta ansvar för ditt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande förbereder dig inför konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier.

Ansökningskod

ESEST

Om inriktningen

Estetik och media

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 150 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 400
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Fördjupningskurser: FRONT END 500
Gränssnittsdesign 100
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100
Tillämpad programmering 100
Grafisk kommunikation 1 100
Individuellt val 200
Matematik 2b 100
Entreprenörskap 100
Engelska 7 100
Retorik 100
Ledarskap och organisation 100
Estetisk kommunikation 2 100
Moderna språk 100
Modersmål 100
Idrott - specialisering 100
Musikproduktion 100
Summa:
2500