NTI DESIGN

Estetiska programmet med inriktning estetik och media, är ett högskoleförberedande program. Utbildningen ger kunskap om hur färg, form och funktion används i kreativ produktion. Inriktningen inom estetik och media ger dig de nödvändiga verktygen att förverkliga digitala reklamkampanjer, webbplatser, appar eller utvecklingen av en spännande mjukvara. Vi sammanför tradition med nyskapande inom medieproduktion och digital kreativitet.

 

Fördjupning: FRONT END

Inom denna fördjupning kombineras studier och projekt inom design och media med kurser inom gränssnittsdesign och webbutveckling. Därmed får du djupa kunskaper inom hela den produktionsprocess som ligger bakom skapandet av en interaktiv och/eller digital miljö. Du kommer förstå såväl programmerarens som den digitala formgivarens roller och de verktyg de använder.

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Estetiska programmet

Estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg aktuella i branschen. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Ansökningskod

ESEST

Exempel på

framtida yrken

Jurist
Grafisk Producent
Marknadskoordinator
Social Media Manager
Copywriter
Webbredaktör
Art Director
Front End-utvecklare
Inredningsarkitekt
UX-designer

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma kurser 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningskurser 400
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Fördjupningskurser: FRONT END 500
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100
Gränssnittsdesign 100
Tillämpad programmering 100
Digitalt skapande 2 100
Individuellt val 200
Väljs i åk 1
Summa:
2500