ES: Design & Media

Estetiska programmet med inriktning estetik och media är för dig som vill bli art director, webbdesigner, copywriter, illustratör, fotograf, journalist eller liknande. Vi har ett medielabb på skolan med egen fotostudio och utrustningen motsvarar aktuell teknik som används i branschen. Under dina år hos oss bygger du upp en portfolio med eget material som du kan använda som arbetsprover till vidare studier eller när du söker jobb. Programmet ger dig behörighet till högskola och universitet.
 

 

Fördjupning: Design & Media

Den här utbildningen ger dig en utomordentlig bredd inom design och media. Du får goda kunskaper kopplade till medieproduktion och digitalt skapande. Du lär dig att arbeta med digitala medier, grafisk illustration, virtuella miljöer, foto och film. Mac-miljön är en självklarhet. Designprogrammet passar dig som är kreativ, ambitiös och vill ha många valmöjligheter inför framtiden.
 

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Estetiska programmet

Estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg aktuella i branschen. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Ansökningskod

ESEST

Exempel på

framtida yrken

Jurist
Grafisk Producent
Marknadskoordinator
Social Media Manager
Copywriter
Webbredaktör
Art Director
Front End-utvecklare
Inredningsarkitekt
UX-designer

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma kurser 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningskurser 400
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Fördjupningskurser: DESIGN & MEDIA 500
Gränssnittsdesign 100
Fotografisk bild 1 100
Entreprenörskap 100
Digitalt skapande 2 100
Film- och TV-produktion 1 100
Individuellt val 200
Matematik 2b 100
Matematik 3b 100
Engelska 7 100
Retorik 100
Film- och TV-kunskap 100
Idrott och hälsa 1 - specialisering 100
Idrott och hälsa 2 100
CAD 1 & 2 100
Programmering 1 100
Summa:
2500