NTI DESIGN

Estetiska programmet med inriktning estetik och media berättar om färg, form, funktion och budskapet bakom en produktion. Alla dessa delar används i produktion oavsett om det gäller en reklamkampanj, lansering av sociala media, design av en webbplats/app eller utvecklingen av en mjukvara.

Här läser du NTI Design med följande fördjupning:

 

Fördjupning: FRONT END

Inom denna fördjupning kombineras studier och projekt inom design och digital media. Med kurser som gränssnittsdesign och webbutveckling lär du dig att skapa moderna digitala produktioner. Inriktningen ger dig unika kunskaper som gör att du förstår såväl programmerarens som den digitala formgivarens roller.

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Estetiska programmet

Estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg aktuella i branschen. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Ansökningskod

ESEST

Exempel på

framtida yrken

Jurist
Grafisk Producent
Marknadskoordinator
Social Media Manager
Copywriter
Webbredaktör
Art Director
Front End-utvecklare
Inredningsarkitekt
UX-designer

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 150 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 400
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Fördjupning: FRONT END 400
Gränssnittsdesign 100
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100
Tillämpad programmering 100
Grafisk kommunikation 1 100
Individuellt val 200
Matematik 2b 100
Matematik 3b 100
Digitalt skapande 2 100
Gränssnittsdesign 3D 100
Engelska 7 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Musik 100
Entreprenörskap 100
Fotografisk bild 1 100
Naturkunskap 2 100
Summa:
2500