ES: Design & Media

Estetiska programmet med inriktning estetik och media växlar upp med hjälp av ny teknik och en ny fördjupning med tydligt techfokus. Digital design, 3D-teknik samt animation och motion graphics är nytt innehåll på vår skola. Vi har lång erfarenhet av att utbilda inom tech och medieämnen. I år har vi även byggt ett makerspace där du kan labba med bland annat 3D-skrivare, podcasts och VR-utrustning.
 

Fördjupning: MOTION GRAPHICS

Nu syns animeringar överallt – på Youtube, i tidningsgrafik och på organisationers hemsidor. I denna fördjupning får du lära dig att kommunicera med hjälp av rörlig och traditionell grafik. Du får lära dig grunderna i såväl 2D- som 3D-grafik och arbeta i program som Adobe Animate, Premiere Pro och After Effects. Kunskaper i entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningen.
 

 

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Estetiska programmet

Estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg aktuella i branschen. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Ansökningskod

ESEST

Exempel på

framtida yrken

Jurist
Grafisk Producent
Marknadskoordinator
Social Media Manager
Copywriter
Webbredaktör
Art Director
Front End-utvecklare
Inredningsarkitekt
UX-designer

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma kurser 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningskurser 400
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Fördjupningskurser: MOTION GRAPHICS 500
Grafisk kommunikation 1 100
Digitalt skapande 2 100
Animation 1 100
Animation 2 100
Entreprenörskap 100
Individuellt val 200
Estetiskt val (ej specificerat) 100
Engelska 7 100
Foto 1 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 2b 100
Tillämpad programmering 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2 50
Summa:
2500