ES: Design & Media

Estetiska programmet med inriktning estetik och media. Är du intresserad av medier och kommunikation i digitala miljöer? På NTI Gymnasiet Örebros estetiska program utvecklar du en bred kompetens inom IT, digital design och medieproduktion. Inriktningen estetik och media förbereder dig för vidare studier till exempelvis webbdesigner, gränssnittsdesigner/UX och systemvetare. Programmets fördjupning Front End ger dig förmåga och kunskap att leda andra samt självständigt skapa webbsidor, appar och andra digitala lösningar.
 

Fördjupning: FRONT END

Fördjupningen Front End följer en tydlig struktur under tre år. Du utvecklar förmågor och kunskaper inom det visuella och kreativa området.

Årskurs 1 – Grunden: Under det första året utvecklar du grunden i digitalt hantverk. Du övar upp förmågan att ta ansvar i projekt, kopplat till exempelvis medieproduktion och webbdesign.

Årskurs 2 – Gestalta: Nu utvecklar du mer självständighet i kurser och projekt, men samverkar samtidigt med andra. Du kommunicerar tankar och idéer genom film, webbsidor och appar.

Årskurs 3 – Leda och planera: Entreprenörskap, ledarskap och kreativitet är centralt för årskurs 3. Du leder egna projekt, men också andra människor mot ett tydligt mål.
 

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Estetiska programmet

Estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg aktuella i branschen. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Ansökningskod

ESEST

Exempel på

framtida yrken

Jurist
Grafisk Producent
Marknadskoordinator
Social Media Manager
Copywriter
Webbredaktör
Art Director
Front End-utvecklare
Inredningsarkitekt
UX-designer

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma kurser 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningskurser 400
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Fördjupningskurser: FRONT END 500
Gränssnittsdesign 100
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100
Tillämpad programmering 100
Entreprenörskap 100
Individuellt val 200
Välj två av följande kurser:
Matematik 2b 100
Engelska 7 100
Idrott och hälsa 2 100
Programmering 1 100
Webbserverprogrammering 100
Tillämpad programmering 100
Summa:
2500