Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

NTI DESIGN

Estetiska programmet med inriktning estetik och media. Här är människan i centrum för att skapa tech och konst via våra engagerade och kompetenta lärare inom kreativa skapelseprocesser. Vår konstateljé är en viktig resurs för utställningar, allt för att skapa illustrativa alster och konstnärliga fysiska produkter. Vi har kunniga lärare med branscherfarenhet och branschnära samarbete med alla film- och fotoaktörer i regionen. Genom vår techsal kan du förverkliga dina visioner i digitalt skapande.

 

Fördjupning: MOTION GRAPHICS

Förverkliga dina idéer i både 2D och 3D. Vi arbetar med både klassisk och digital animationsteknik i Adobe-suiten, Maya samt spelmotorerna Unity och UE4.

 

Fördjupning: VISUAL COMMUNICATION

Arbeta fokuserat i Photoshop, InDesign och Illustrator. Här handlar det om branschnära uppgifter som visas upp i utställningar, förpackningar och grafiska koncept.

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Estetiska programmet

Estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg aktuella i branschen. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Ansökningskod

ESEST

Exempel på

framtida yrken

Jurist
Grafisk Producent
Marknadskoordinator
Social Media Manager
Copywriter
Webbredaktör
Art Director
Front End-utvecklare
Inredningsarkitekt
UX-designer

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma kurser 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningskurser 400
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Fördjupningskurser: MOTION GRAPHICS 500
Grafisk kommunikation 1 100
Digitalt skapande 2 100
Animation 1 100
Animation 2 100
Film- och TV-produktion 1 100
Fördjupningskurser: VISUAL COMMUNICATIONS 500
Grafisk kommunikation 1 100
Grafisk kommunikation 2 100
Grafisk illustration 100
Bild och form 1b 100
Fotografisk bild 1 100
Individuellt val 200
Film- och TV-produktion 2 100
Filmproduktion 100
Fotografisk bild 2 100
Fotografisk bild 3 100
Entreprenörskap 100
Engelska 7 100
Historia 1a2 50
Psykologi 1 50
Japanska steg 1 100
Idrott och hälsa 1 - specialisering 100
Summa:
2500