ES: Design & Media

Estetiska programmet med inriktning estetik och media är högskoleförberedande och liknar ett kreativt samhällsprogram – dina drömmar, din framtid! Människan, berättande och digitalt skapande är i fokus. Tillsammans med våra engagerade lärare arbetar du i kreativa processer där du har tillgång till vår techsal och makerspace för att förverkliga dina visioner. I våra film- och fotoproduktioner samarbetar vi dessutom ofta med lokala aktörer!
 

Fördjupning: MOTION GRAPHICS

Förverkliga dina idéer i både 2D och 3D genom modern animationsteknik. Vi använder till stor del Adobe Suiten, men också andra relevanta programvaror som är standard i branschen.
 

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Estetiska programmet

Estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg aktuella i branschen. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Ansökningskod

ESEST

Exempel på

framtida yrken

Jurist
Grafisk Producent
Marknadskoordinator
Social Media Manager
Copywriter
Webbredaktör
Art Director
Front End-utvecklare
Inredningsarkitekt
UX-designer

Gymnasiegemensamma kurser1150
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Historia 2b - kultur100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Gymnasiearbete100
Programgemensamma kurser150
Estetisk kommunikation 1100
Konstarterna och samhället50
Inriktningskurser400
Digitalt skapande 1100
Medieproduktion 1100
Medieproduktion 2100
Medier, samhälle och kommunikation 1100
Fördjupningskurser: MOTION GRAPHICS500
Film- och TV-produktion 1100
Film- och TV-produktion 2100
Animation 1100
Grafisk kommunikation 1100
Bild och form100
Individuellt val200
Välj 200 p av följande kurser:
Entreprenörskap100
Engelska 7100
Japanska steg 1100
Matematik 2b100
Designmodeller100
Summa:
2500