ES: Design & Media

Estetiska programmet med inriktning estetik och media är högskoleförberedande och liknar ett kreativt samhällsprogram – dina drömmar, din framtid! Människan, berättande och digitalt skapande är i fokus. Tillsammans med våra engagerade lärare arbetar du i kreativa processer där du har tillgång till vår techsal och makerspace för att förverkliga dina visioner. I våra film- och fotoproduktioner samarbetar vi dessutom ofta med lokala aktörer!

 

Fördjupning: MOTION GRAPHICS

Förverkliga dina idéer i både 2D och 3D genom modern animationsteknik. Vi använder till stor del Adobe Suiten, men också andra relevanta programvaror som är standard i branschen.

 

Fördjupning: VISUAL COMMUNICATION

Arbeta fokuserat i Photoshop, InDesign och Illustrator. Här handlar det om branschnära uppgifter och formgivning åt allt från förpackningar till affischer som vi sedan visar upp i utställningar!

 

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Estetiska programmet

Estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg aktuella i branschen. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Ansökningskod

ESEST

Exempel på

framtida yrken

Jurist
Grafisk Producent
Marknadskoordinator
Social Media Manager
Copywriter
Webbredaktör
Art Director
Front End-utvecklare
Inredningsarkitekt
UX-designer

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma kurser 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningskurser 400
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Fördjupningskurser: MOTION GRAPHICS 500
Digitalt skapande 2 100
Animation 1 100
Animation 2 100
Film- och TV-produktion 1 100
Film- och TV-produktion 2 100
Fördjupningskurser: VISUAL COMMUNICATIONS 500
Grafisk kommunikation 1 100
Grafisk kommunikation 2 100
Grafisk illustration 100
Bild och form 1b 100
Fotografisk bild 1 100
Individuellt val 200
Välj 200 p av följande kurser:
Grafisk kommunikation 1 100
TV-produktion 100
Fotografisk bild 2 100
Fotografisk bild 3 100
Entreprenörskap 100
Engelska 7 100
Historia 1a2 50
Psykologi 50
Japanska steg 1 100
Matematik 2b 100
Summa:
2500