ES: Design & Media

Estetiska programmet med inriktning estetik och media är en utbildning som ger dig förutsättningar att studera vidare på högskola. Vi förbereder dig för eftergymnasiala medie-, samhällsvetenskapliga- och konstnärliga utbildningar. Här får du en bred utbildning inom digital design och en härlig mix av teoretiska och praktiska kunskaper. Du har också möjlighet att certifiera dig i hela Adobe-suiten, vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden i Sverige såväl som utomlands.
 

Fördjupning: MOTION GRAPHICS

Fördjupningen ger dig kunskap i att planera och utföra Motion Graphics-produktioner från idé till färdig produkt oavsett förkunskaper. Du lär dig skapa och kombinera text, bild och ljud med hjälp av Adobes programvaror. Vi använder Adobe After Effects som är branschstandard för produktion av rörlig grafik och animation.
 

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Estetiska programmet

Estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg aktuella i branschen. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Ansökningskod

ESEST

Exempel på

framtida yrken

Jurist
Grafisk Producent
Marknadskoordinator
Social Media Manager
Copywriter
Webbredaktör
Art Director
Front End-utvecklare
Inredningsarkitekt
UX-designer

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma kurser 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningskurser 400
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Fördjupningskurser: MOTION GRAPHICS 500
Grafisk kommunikation 1 100
Digitalt skapande 2 100
Animation 1 100
Animation 2 100
Grafisk illustration i vektorgrafik 100
Individuellt val 200
Välj två av följande kurser:*
Fotografisk bild 1 100
Matematik 2b 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Idrott och hälsa 2 100
*Utbudet av kurserna kan variera beroende på elevunderlag
Summa:
2500