FS: Handel

Fd. Handels- och administrationsprogrammet
 
Är du intresserad av handel och marknadsföring för framtiden? Väljer du försäljnings- och serviceprogrammet får du kunskaper i hållbart tänkande, affärsutveckling, projektledning och marknadsföring. Du utvecklar dina digitala kunskaper och din förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning, vilket framtidens handelsbransch kräver. Från årskurs ett tränas du i entreprenörskap och får slipa dina entreprenöriella förmågor. I åk 3 startar du sedan ett eget företag via Ung Företagsamhet (UF) och får lära dig att ta fram en affärsidé, marknadsföra den, driva ett hållbart företag och sedan avveckla det. Du gör praktik (APL) under alla dina tre år där du bygger ditt nätverk och får värdefull erfarenhet av branschen. Vi samarbetar med skolor och företag i Europa och varje år gör några elever APL utomlands.

 

 

Fördjupning: Marknad & affärsutveckling

Vår fördjupning Marknad och affärsutveckling ger dig en gedigen grund inom marknadsföring för framtiden. Här tränas du att utforma och ta fram strategier för digital marknadsföring – kunskaper som krävs i framtidens digitaliserade handelsbransch. Du får goda kunskaper i projektledning för evenemang och marknadsföringskampanjer, vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Du blir utmanad i ämnesövergripande, verklighetsnära projekt med externa företag, vilket tränar dig i att leverera i tid och med kvalitet. Genom dina individuella val säkerställer du behörighet till högskola och yrkeshögskola. Du får dessutom möjlighet att börja jobba eller starta eget.

The true language of commerce is the natural conversation between human beings.

- William C. Brown

Mer om

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet (Fd. Handels- och administrationsprogrammet) är ett yrkesprogram. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som säljare, inköpare och butiksledare, eller mer administrativa yrken som personal-, ekonomi- och it-administratör. Utbildningen ger dig praktiska kunskaper som är eftertraktade i arbetslivet.

Under din utbildning på NTI Gymnasiet kommer du utveckla kunskap inom handel och administration. Handel har en större inriktning på marknadsföring, kundservice och affärsutveckling på alla plan i företag och organisation. Administration omfattar ett större fokus på administrativt arbete, vet vill säga: kundservice, konferens- och receptionsarbete. I en digitaliserad värld är kunskap kring användandet av digitala verktyg något som arbetsgivare förväntar sig att du ska kunna. Detta är något som du definitivt får lära dig hos oss. Utbildningen kommer även ge dig kunskap om entreprenörskap, eget företagande och arbetsrätt.

I yrkeslivet kommer kontakten och kommunikationen mellan människor vara central del av din vardag. Därför kommer du få utveckla din kommunikation med människor, för att kunna skapa hållbara affärs- och medarbetarrelationer på bästa sätt. Du kommer också få arbeta självständigt, kritiskt och konsekvent under utbildningen vilket ger dig större förtroende för initiativtagande och personlig utveckling på din framtida arbetsplats.

Programmet ger dig fördjupade kunskaper inom detaljhandel, service och marknadsföring. Det kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice. Du har möjlighet att läsa till ämnen så programmet blir högskoleförberedande eller börja arbeta direkt efter examen.

Ansökningskod

FSFOR

Exempel på

framtida yrken

Säljare
Administratör
Marknadsförare
Mäklare
Butikschef
Entreprenör
Företagare

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Branschkunskap inom handel och administration 100
Information och kommunikation 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 500
Personlig försäljning 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Inköp 1 100
Handel och hållbar utveckling 100
Fördjupning: Marknad & affärsutveckling 800
Entreprenörskap och företagande 100
Evenemang 100
Engelska 6 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Handel - specialisering: näthandel 100
Affärskommunikation 100
Individuellt val 200
Affärsjuridik 100
Digitalt skapande 1 100
Engelska 7
Grafisk kommunikation 1 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 2a 100
Musik 100
Moderna språk 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Samhällskunskap 1a2/Historia 1a2 100
Summa:
2500