NTI Marknad & affärsutveckling

Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service är utbildningen där kreativitet möter affärsmässighet. Vi har väletablerade samarbeten med externa specialister inom t.ex. ledarskap och evenemang. Utbildningen genomförs i en kreativ arbetsmiljö och i ämnesöverskridande projekt. Alla våra elever startar egna företag (UF) i årskurs 3. Detta är ett handelsprogram för dig med ambitioner. Vi ställer krav och har höga förväntningar.

 

Fördjupning: EVENT & MARKETING

Fördjupningen ger dig en gedigen grund till en framtid inom marknadsföring, event och utställningsdesign. Den ger dig goda kunskaper inom projektledning samt arbetslivserfarenhet via praktik. Vi jobbar ämnesövergripande och i verklighetsnära projekt med externa företag. Detta för att du snabbt ska lära känna olika branscher. För att ytterligare stärka din konkurrenskraft kan du, förutom att du tar yrkesexamen, bygga på med grundläggande högskolebehörighet.

 

Fördjupning: BUSINESS SCHOOL

Fördjupningen ger en gedigen grund till en framtid inom affärsutveckling och handel – för dig som kanske vill läsa vidare på universitet och högskola. Utbildningen ger både grundläggande behörighet och särskild behörighet till eftergymnasiala studier samt arbetslivserfarenhet via praktik. Samtidigt ger fördjupningen Business School en utmärkt praktisk yrkesutbildning inom handel med möjlighet att börja jobba direkt efter gymnasiet.

The true language of commerce is the natural conversation between human beings.

- William C. Brown

Mer om

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som säljare, inköpare och butiksledare, eller mer administrativa yrken som personal-, ekonomi- och it-administratör. Utbildningen ger dig praktiska kunskaper som är eftertraktade i arbetslivet.

Under din utbildning på NTI Gymnasiet kommer du utveckla kunskap inom handel och administration. Handel har en större inriktning på marknadsföring, kundservice och affärsutveckling på alla plan i företag och organisation. Administration omfattar ett större fokus på administrativt arbete, vet vill säga: kundservice, konferens- och receptionsarbete. I en digitaliserad värld är kunskap kring användandet av digitala verktyg något som arbetsgivare förväntar sig att du ska kunna. Detta är något som du definitivt får lära dig hos oss. Utbildningen kommer även ge dig kunskap om entreprenörskap, eget företagande och arbetsrätt.

I yrkeslivet kommer kontakten och kommunikationen mellan människor vara central del av din vardag. Därför kommer du få utveckla din kommunikation med människor, för att kunna skapa hållbara affärs- och medarbetarrelationer på bästa sätt. Du kommer också få arbeta självständigt, kritiskt och konsekvent under utbildningen vilket ger dig större förtroende för initiativtagande och personlig utveckling på din framtida arbetsplats.

Inriktningen handel och service ger dig fördjupade kunskaper inom detaljhandel, service och marknadsföring. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice. Du har möjlighet att läsa till ämnen så programmet blir högskoleförberedande eller börja arbeta direkt efter examen.

Ansökningskod

HAHAN

Exempel på

framtida yrken

Säljare
Administratör
Marknadsförare
Mäklare
Butikschef
Entreprenör
Företagare

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Branschkunskap inom handel och administration 100
Information och kommunikation 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 500
Personlig försäljning 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Inköp 1 100
Näthandel 1 100
Fördjupning: EVENT & MARKETING 700
Entreprenörskap och företagande 100
Evenemang 100
Grafisk kommunikation 1 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Utställardesign 1 100
Utställardesign 2 100
Fördjupning: BUSINESS SCHOOL 700
Affärskommunikation 100
Engelska 6 100
Entreprenörskap och företagande 100
Matematik 2a 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Redovisning 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Individuellt val 200
Affärsjuridik 100
Animation 1 100
Digitalt skapande 1 100
Engelska 6 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 2a 100
Musik 100
Moderna språk 100
Samhällskunskap 1a2/Historia 1a2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Summa:
2500