FS: Handel

Försäljnings- och serviceprogrammet (fd. Handels- och administrationsprogrammet) är ett yrkesinriktat program, men som från och med höstterminen 2023 innehåller de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Vill du som elev inte få grundläggande högskolebehörighet utan istället fokusera på att bli yrkesförberedd, kan du välja bort dessa kurser. I poängplanen ser du kurserna det gäller.
 
NTI Handelsgymnasiet i Stockholm är en attraktiv skola. Vi har en av de mest sökta utbildningarna i Sverige med inriktningen handel och service – mycket beroende på att vi är en del av verkligheten utanför skolan. Alla elever gör 15 veckors praktik på spännande företag som vi har långtgående samarbeten med. Där får du prova på olika yrken och knyta nya branschkontakter som är nyttiga för den framtida karriären. Många av våra elever erbjuds arbete direkt efter gymnasiet och hos oss har du dessutom möjlighet att läsa Business School, som ger särskild behörighet.
 
Du kan välja en av två fördjupningar hos oss:
 

Fördjupning: BUSINESS SCHOOL

Detta är fördjupningen för dig som är intresserad av affärer och handel – och som kanske vill läsa vidare på universitet och högskola. Utbildningen är gedigen och kan ge både grundläggande och särskild behörighet till ekonomiprogram på högskola och universitet. Samtidigt ger Business School en utmärkt praktisk yrkesutbildning inom handel med möjlighet att börja jobba direkt efter gymnasiet.
 

Fördjupning: SALES AND MARKETING

Vill du arbeta med försäljning och marknadsföring av varor och tjänster direkt efter gymnasiet? Då är detta fördjupningen för dig. Här jobbar du praktiskt och får en bra grund oavsett om du vill arbeta i butik eller på försäljningsavdelningen på ett företag.
 

 

The true language of commerce is the natural conversation between human beings.

- William C. Brown

Mer om

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet (Fd. Handels- och administrationsprogrammet) är ett yrkesinriktat program, men som från och med höstterminen 2023 innehåller de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Vill du som elev inte få grundläggande högskolebehörighet utan istället fokusera på att bli yrkesförberedd, kan du välja bort dessa kurser. I poängplanen ser du kurserna det gäller.
 
Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som säljare, inköpare och butiksledare, eller mer administrativa yrken som personal-, ekonomi- och IT-administratör. Utbildningen ger dig praktiska kunskaper som är eftertraktade i arbetslivet.

Under din utbildning på NTI Gymnasiet kommer du utveckla kunskap inom handel med inriktning på marknadsföring, kundservice och affärsutveckling på alla plan i företag och organisation. I en digitaliserad värld är kunskap kring användandet av digitala verktyg något som arbetsgivare förväntar sig att du ska kunna. Detta är något som du definitivt får lära dig hos oss. Utbildningen kommer även ge dig kunskap om entreprenörskap, eget företagande och arbetsrätt.

I yrkeslivet kommer kontakten och kommunikationen mellan människor vara central del av din vardag. Därför kommer du få utveckla din kommunikation med människor, för att kunna skapa hållbara affärs- och medarbetarrelationer på bästa sätt. Du kommer också få arbeta självständigt, kritiskt och konsekvent under utbildningen vilket ger dig större förtroende för initiativtagande och personlig utveckling på din framtida arbetsplats.

Ansökningskod

FSFOR

Exempel på

framtida yrken

Säljare
Administratör
Företagare
Marknadsförare
Mäklare
Butikschef
Entreprenör

Gymnasiegemensamma kurser900
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2*100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3*100
Engelska 6*100
*Från och med höstterminen 2023 innehåller alla yrkesprogram kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Vill du som elev inte få grundläggande högskolebehörighet utan istället fokusera på att bli yrkesförberedd, kan du välja bort dessa kurser.
Programgemensamma kurser900
Branschkunskap inom handel och administration100
Entreprenörskap100
Information och kommunikation100
Servicekunskap100
Personlig försäljning 1100
Affärsutveckling och ledarskap100
Praktisk marknadsföring 1100
Inköp 1100
Handel och hållbar utveckling100
Gymnasiearbete100
Fördjupning: BUSINESS SCHOOL700
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2100
Entreprenörskap och företagande100
Engelska 6100
Företagsekonomi 1100
Företagsekonomi 2100
Matematik 2b100
Marknadsföring100
Fördjupning: SALES AND MARKETING700
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2100
Entreprenörskap och företagande100
Evenemang100
Handel - specialisering näthandel100
Personlig försäljning 2100
Utställardesign 1100
Praktisk marknadsföring 2100
Individuellt val200
Idrott och hälsa 2100
Svenska 3100
Moderna språk (Sp, Ty, Fr, Jap)100
Digitalt skapande100
Estetiskt val: Ensemble100
Engelska 6100
Samhällskunskap 1a2 + Historia 1a2100
Specialisering handel: Handel fördjupning100
Matematik 3b100
Summa:
2500 alt. 2800