FS: Handel

Försäljnings- och serviceprogrammet. NTI Handelsgymnasiet i Stockholm är en attraktiv skola. Vi har en av de mest sökta utbildningarna i Sverige med inriktningen handel och service – mycket beroende på att vi är en del av verkligheten utanför skolan. Alla elever gör 15 veckors praktik på spännande företag som vi har långtgående samarbeten med. Där får du prova på olika yrken och knyta nya branschkontakter som är nyttiga för den framtida karriären. Många av våra elever erbjuds arbete direkt efter gymnasiet och alla har garanterad möjlighet att läsa in högskolebehörighet. Hos oss har du dessutom möjlighet att läsa Business School, som ger särskild behörighet.
 

 

 

Du kan välja en av två fördjupning hos oss:

Fördjupning: BUSINESS SCHOOL

Detta är fördjupningen för dig som är intresserad av affärer och handel – och som kanske vill läsa vidare på universitet och högskola. Utbildningen är gedigen och kan ge både grundläggande och särskild behörighet till ekonomiprogram på högskola och universitet. Samtidigt ger Business School en utmärkt praktisk yrkesutbildning inom handel med möjlighet att börja jobba direkt efter gymnasiet.

 

Fördjupning: SALES AND MARKETING

Vill du arbeta med försäljning och marknadsföring av varor och tjänster direkt efter gymnasiet? Då är detta fördjupningen för dig. Här jobbar du praktiskt och får en bra grund oavsett om du vill arbeta i butik eller på försäljningsavdelningen på ett företag. Du har självklart möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola och universitet.

The true language of commerce is the natural conversation between human beings.

- William C. Brown

Mer om

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet (Fd. Handels- och administrationsprogrammet) är ett yrkesprogram. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som säljare, inköpare och butiksledare, eller mer administrativa yrken som personal-, ekonomi- och IT-administratör. Utbildningen ger dig praktiska kunskaper som är eftertraktade i arbetslivet.

Under din utbildning på NTI Gymnasiet kommer du utveckla kunskap inom handel och administration. Handel har en större inriktning på marknadsföring, kundservice och affärsutveckling på alla plan i företag och organisation. Administration omfattar ett större fokus på administrativt arbete, det vill säga: kundservice, konferens- och receptionsarbete. I en digitaliserad värld är kunskap kring användandet av digitala verktyg något som arbetsgivare förväntar sig att du ska kunna. Detta är något som du definitivt får lära dig hos oss. Utbildningen kommer även ge dig kunskap om entreprenörskap, eget företagande och arbetsrätt.

I yrkeslivet kommer kontakten och kommunikationen mellan människor vara central del av din vardag. Därför kommer du få utveckla din kommunikation med människor, för att kunna skapa hållbara affärs- och medarbetarrelationer på bästa sätt. Du kommer också få arbeta självständigt, kritiskt och konsekvent under utbildningen vilket ger dig större förtroende för initiativtagande och personlig utveckling på din framtida arbetsplats.

Ansökningskod

FSFOR

Exempel på

framtida yrken

Säljare
Administratör
Företagare
Marknadsförare
Mäklare
Butikschef
Entreprenör

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Branschkunskap inom handel och administration 100
Information och kommunikation 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 500
Personlig försäljning 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Inköp 1 100
Handel och hållbar utveckling 100
Fördjupning: BUSINESS SCHOOL 700
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 100
Entreprenörskap och företagande 100
Engelska 6 100
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 2a 100
Marknadsföring 100
Fördjupning: SALES AND MARKETING 700
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Entreprenörskap och företagande 100
Evenemang 100
Handel - specialisering näthandel 100
Personlig försäljning 2 100
Utställardesign 1 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Individuellt val 200
Idrott och hälsa 2 100
Svenska 3 100
Moderna språk (Sp, Ty, Fr, Jap, Kin) 100
Matematik 3b 100
Digitalt skapande 100
Estetiskt val: Ensemble 100
Engelska 6 100
Samhällskunskap 1a2 + Historia 1a2 100
Handel - specialisering näthandel
Matematik 3b 100
Summa:
2500