NTI HANDEL

Handelsprogrammet med inriktning handel och service. Utbildningen ska vara en del av verkligheten utanför skolan. Alla elever gör därför 15 veckors praktik på spännande företag. Där får du pröva på olika yrken – vilket också innebär att du knyter nyttiga kontakter inom branschen för din framtida karriär. I åk 3 ges några elever möjlighet till arbetsplatsförlagd praktik utomlands. Många av våra elever erbjuds faktiskt arbete direkt efter gymnasiet. Vårt handelsprogram innebär även en garanterad möjlighet att läsa in högskolebehörighet om det skulle bli aktuellt.
 

 

Fördjupning: SALES AND MARKETING

Valet för dig som vill arbeta med försäljning och marknadsföring av varor och tjänster direkt efter gymnasiet. Här jobbar vi praktiskt och du får en bra grund oavsett om du vill arbeta i butik eller på försäljningsavdelningen på ett företag. Du har naturligtvis också möjlighet – om du så vill – att läsa in grundläggande behörighet till högskola och universitet.

The true language of commerce is the natural conversation between human beings.

- William C. Brown

Mer om

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som säljare, inköpare och butiksledare, eller mer administrativa yrken som personal-, ekonomi- och it-administratör. Utbildningen ger dig praktiska kunskaper som är eftertraktade i arbetslivet.

Under din utbildning på NTI Gymnasiet kommer du utveckla kunskap inom handel och administration. Handel har en större inriktning på marknadsföring, kundservice och affärsutveckling på alla plan i företag och organisation. Administration omfattar ett större fokus på administrativt arbete, vet vill säga: kundservice, konferens- och receptionsarbete. I en digitaliserad värld är kunskap kring användandet av digitala verktyg något som arbetsgivare förväntar sig att du ska kunna. Detta är något som du definitivt får lära dig hos oss. Utbildningen kommer även ge dig kunskap om entreprenörskap, eget företagande och arbetsrätt.

I yrkeslivet kommer kontakten och kommunikationen mellan människor vara central del av din vardag. Därför kommer du få utveckla din kommunikation med människor, för att kunna skapa hållbara affärs- och medarbetarrelationer på bästa sätt. Du kommer också få arbeta självständigt, kritiskt och konsekvent under utbildningen vilket ger dig större förtroende för initiativtagande och personlig utveckling på din framtida arbetsplats.

Inriktningen handel och service ger dig fördjupade kunskaper inom detaljhandel, service och marknadsföring. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice. Du har möjlighet att läsa till ämnen så programmet blir högskoleförberedande eller börja arbeta direkt efter examen.

Ansökningskod

HAHAN

Exempel på

framtida yrken

Säljare
Administratör
Företagare
Marknadsförare
Mäklare
Butikschef
Entreprenör

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Branschkunskap inom handel och administration 100
Information och kommunikation 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 500
Personlig försäljning 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Inköp 1 100
Näthandel 1 100
Fördjupningskurser: SALES AND MARKETING 700
Företagsekonomi 1 100
Personlig försäljning 2 100
Handel - specialisering 1 100
Handel - specialisering 2
Entreprenörskap och företagande 100
Praktiskt marknadsföring 2 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Individuellt val 200
Engelska 6 100
Programmering 1 100
Privatjuridik 100
Idrott och hälsa 2 100
Digitalt Skapande 100
Matematik 2a 100
Ledarskap och organisation 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Summa:
2500