FS: Handel

Försäljnings- och serviceprogrammet på NTI Gymnasiet är en handelsutbildning som är aktuell och uppdaterad – vi har ett nära samarbete med branschen och ligger i framkant vad gäller den senaste tekniken. Vi använder digitala verktyg som är relevanta inom layout, design, näthandel, 3D-visualisering och bokföring. Handeln förändras och påverkas mycket av digitaliseringen och internationaliseringen. Därför är detta något som är ett givet fokus på vårt handelsprogram.
 

Fördjupning: SALES AND MARKETING

Du lär dig grunderna i försäljning, marknadsföring och företagsekonomi samtidigt som du får jobba mycket praktiskt med projekt, UF-företagande, skarpa uppdrag och APL – med möjlighet att göra praktik utomlands i åk 3. Utbildningen ger dig goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Väljer du till svenska 3 får du grundläggande högskolebehörighet.
 

 

The true language of commerce is the natural conversation between human beings.

- William C. Brown

Mer om

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet (Fd. Handels- och administrationsprogrammet) är ett yrkesprogram. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som säljare, inköpare och butiksledare, eller mer administrativa yrken som personal-, ekonomi- och IT-administratör. Utbildningen ger dig praktiska kunskaper som är eftertraktade i arbetslivet.

Under din utbildning på NTI Gymnasiet kommer du utveckla kunskap inom handel och administration. Handel har en större inriktning på marknadsföring, kundservice och affärsutveckling på alla plan i företag och organisation. Administration omfattar ett större fokus på administrativt arbete, det vill säga: kundservice, konferens- och receptionsarbete. I en digitaliserad värld är kunskap kring användandet av digitala verktyg något som arbetsgivare förväntar sig att du ska kunna. Detta är något som du definitivt får lära dig hos oss. Utbildningen kommer även ge dig kunskap om entreprenörskap, eget företagande och arbetsrätt.

I yrkeslivet kommer kontakten och kommunikationen mellan människor vara central del av din vardag. Därför kommer du få utveckla din kommunikation med människor, för att kunna skapa hållbara affärs- och medarbetarrelationer på bästa sätt. Du kommer också få arbeta självständigt, kritiskt och konsekvent under utbildningen vilket ger dig större förtroende för initiativtagande och personlig utveckling på din framtida arbetsplats.

Ansökningskod

FSFOR

Exempel på

framtida yrken

Säljare
Administratör
Företagare
Marknadsförare
Mäklare
Butikschef
Entreprenör

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Branschkunskap inom handel och administration 100
Information och kommunikation 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 500
Personlig försäljning 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Inköp 1 100
Näthandel 1 100
Fördjupningskurser: SALES AND MARKETING 700
Utställningsdesign 1 100
Personlig försäljning 2 100
Handel - specialisering 100
Entreprenörskap och företagande 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Engelska 6 100
Svenska 2 100
Individuellt val 200
Välj två av följande kurser:*
Engelska 7 100
Idrott och hälsa 2 100
Svenska 3 100
Matematik 2a 100
Fotografisk bild 1 100
*Utbudet av kurserna kan variera beroende på elevunderlag
Summa:
2500