NTI HANDEL

Handelsprogrammet med inriktning handel och service på NTI Gymnasiet är en handelsutbildning som är aktuell och uppdaterad – vi har ett nära samarbete med branschen för att försäkra oss om att våra elever faktiskt lär sig det arbetsgivarna efterfrågar. Vi ligger i framkant vad det gäller den senaste tekniken. Allt mer försäljning sker genom e-handel och marknadsföring via sociala medier och events. Vi använder digitala verktyg som är relevanta inom layout, design, näthandel, 3D-visualisering och bokföring samt olika presentationsverktyg.
 

 

Fördjupning: SALES AND MARKETING

Du lär dig grunderna i försäljning, marknadsföring och företagsekonomi och samtidigt får du jobba mycket praktiskt med projekt, UF-företagande, skarpa uppdrag och APL – med möjlighet att göra praktik utomlands i åk 3. Väljer du till svenska 3 får du grundläggande högskolebehörighet.

The true language of commerce is the natural conversation between human beings.

- William C. Brown

Mer om

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som säljare, inköpare och butiksledare, eller mer administrativa yrken som personal-, ekonomi- och it-administratör. Utbildningen ger dig praktiska kunskaper som är eftertraktade i arbetslivet.

Under din utbildning på NTI Gymnasiet kommer du utveckla kunskap inom handel och administration. Handel har en större inriktning på marknadsföring, kundservice och affärsutveckling på alla plan i företag och organisation. Administration omfattar ett större fokus på administrativt arbete, vet vill säga: kundservice, konferens- och receptionsarbete. I en digitaliserad värld är kunskap kring användandet av digitala verktyg något som arbetsgivare förväntar sig att du ska kunna. Detta är något som du definitivt får lära dig hos oss. Utbildningen kommer även ge dig kunskap om entreprenörskap, eget företagande och arbetsrätt.

I yrkeslivet kommer kontakten och kommunikationen mellan människor vara central del av din vardag. Därför kommer du få utveckla din kommunikation med människor, för att kunna skapa hållbara affärs- och medarbetarrelationer på bästa sätt. Du kommer också få arbeta självständigt, kritiskt och konsekvent under utbildningen vilket ger dig större förtroende för initiativtagande och personlig utveckling på din framtida arbetsplats.

Inriktningen handel och service ger dig fördjupade kunskaper inom detaljhandel, service och marknadsföring. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice. Du har möjlighet att läsa till ämnen så programmet blir högskoleförberedande eller börja arbeta direkt efter examen.

Ansökningskod

HAHAN

Exempel på

framtida yrken

Säljare
Administratör
Företagare
Marknadsförare
Mäklare
Butikschef
Entreprenör

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Entreprenörskap 100
Servicekunskap 100
Branschkunskap inom handel och administration 100
Information och kommunikation 1 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 500
Personlig försäljning 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Inköp 1 100
Näthandel 1 100
Fördjupningskurser: SALES AND MARKETING 700
Information och kommunikation 2 100
Personlig försäljning 2 100
Handel - specialisering 100
Entreprenörskap och företagande 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Engelska 6 100
Svenska 2 100
Individuellt val 200
Digitalt skapande 1 100
Webbutveckling 1 100
Engelska 7 100
Idrott och hälsa 2 100
Svenska 3 100
Matematik 2a 100
Fotografisk bild 1 100
Summa:
2500