NTI TEKNIK

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik ger dig behörighet för vidare studier på högskola och universitet. Du får också en trygg grund för en framtid inom science, tech och IT. Resan dit sker genom en blandning av teori samt kreativa och verklighetsnära projekt. Detta kombineras med studiebesök i forskningsvärlden och näringslivet. I årskurs två väljer du mellan fördjupningarna nedan.

 

Fördjupning: SOFTWARE

Ta chansen – gå all-in på programmering och webb! Du får gedigna kunskaper som förbereder dig för vidare studier inom ett hett och eftertraktat område. Fördjupningskurserna möjliggör arbete direkt efter gymnasiet, inom exempelvis mjukvarubranschen.

 

Fördjupning: ENGINEERING

Engineering ger dig full behörighet att komma in på åtråvärda civilingenjörsutbildningar i Sverige eller Europa. Samtidigt ges möjlighet att fördjupa dig inom tech och science.

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Det är stort fokus på programmering och datorkunskap i relation till teknikutveckling för att du ska vara redo för en digitaliserad framtid.

Ansökningskod

TEINF

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
VR/AR-utvecklare
Forskare
Programmerare
Fysiker
Lärare
Systemutvecklare
Ekonom
Webbutvecklare

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Fördjupningskurser: ENGINEERING 400
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Fysik 2 100
Tillämpad programmering 100
Fördjupningskurser: SOFTWARE 400
Programmering 2 100
Webbserverprogrammering 1 100
Tillämpad programmering 100
Gränssnittsdesign 100
Individuellt val 200
Väljs i mitten av åk 1
Summa:
2500