NTI TEKNIK

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik. Är du intresserad av programmering, matematik och webbutveckling? Teknikprogrammet hos oss har inriktningen informations- och medieteknik och är Teknikcollege-certifierat. Det innebär en kvalitetssäkring med krav på branschnära samarbeten, ämnesöverskridande projekt och en kreativ arbetsmiljö. Med en lokal styrgrupp med representanter från näringsliv och högre utbildning utvecklar vi ständigt vårt program. Inom Teknikcollege kan du välja att utöka ditt program och få ett diplom som tillägg till ditt avgångsbetyg. Med någon av våra två fördjupningar har du ett försprång till högre utbildning och arbetsliv!

 

 

Fördjupning: SOFTWARE

Vill du arbeta inom en starkt växande framtidsbransch? Då bör du välja vår fördjupning Software! Här läser du programmering och arbetar med webb- och mjukvaruutveckling, ofta ämnesintegrerat genom verklighetsnära IT-projekt. Vår fördjupning ger dig ett försprång till både jobb och högskolestudier inom IT. Genom dina individuella val skräddarsyr du din högskolebehörighet och öppnar upp vägar mot, till exempel, systemutvecklare, mjukvaruutvecklare eller programmerare.

 

Fördjupning: ENGINEERING

Vill du bli en vass ingenjör som arbetar med att utveckla ny teknik? Vår fördjupning Engineering ger dig den bästa förberedelsen för att studera vidare. Här läser du avancerad matematik och fysik och får gedigen träning i teknisk och matematisk problemlösning med programmering. Vår spjutspetskurs i fysik ges i samarbete med Chalmers. Fördjupningen ger dig behörighet att söka till civilingenjörsprogrammet och vilken annan högskoleutbildning som helst inom teknikområdet.

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Det är stort fokus på programmering och datorkunskap i relation till teknikutveckling för att du ska vara redo för en digitaliserad framtid.

Ansökningskod

TEINF

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
VR/AR-utvecklare
Forskare
Programmerare
Fysiker
Lärare
Systemutvecklare
Ekonom
Webbutvecklare

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Fördjupningskurser: SOFTWARE 400
Programmering 2 100
Webbserverprogrammering 1 100
Tillämpad programmering 100
Webbutveckling 2 100
Fördjupningskurser: ENGINEERING 400
Matematik 4 100
Fysik 2 100
Programmering 2 100
Matematik specialisering 100
Individuellt val 200
Affärsjuridik 100
Digitalt skapande 1 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Grafisk kommunikation 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 4 alt. 5 100
Musik 100
Moderna språk 100
Fysik 2 alt. 3 100
Summa:
2500